Puolustusministeri Carl Haglund

Puolustusministeri Carl Haglund korosti kansainvälisen puolustusyhteistyön merkitystä puhuessaan Sipoon sotaveteraanien kevättapaamisessa Sipoossa 17.3.2013. Suomen kohtaamat turvallisuus- ja puolustuspoliittiset haasteet edellyttävät hänen mukaansa kansainvälistä yhteistyötä, mutta myös uskottava kansallinen puolustus on säilytettävä.

Ministeri Haglund kiitti veteraaneja Suomen itsenäisyyden ja menestyksen turvaamisesta. Hän peilasi puheessaan historiaa nykypäivän tilanteeseen ja totesi, että tulevaisuuden haasteisiin pitää edelleen vastata järkevällä politiikalla. Suomen on kyettävä varmistamaan itsenäinen poliittinen liikkumavara eri tilanteissa sekä edelleen kehittää yhteiskunnan kriisinsietokykyä.

Suomi osallistuu jatkossakin kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja sotilaalliseen kriisinhallintaan monella foorumilla. Juuri tällä hetkellä erityisen ajankohtainen yhteistyöfoorumi on pohjoismainen puolustusyhteistyö Nordefco, jonka puheenjohtajamaana Suomi toimii tämän vuoden ajan. Haglund korosti, että Nordefco ei ole nykymuodossaan puolustusliitto. Huolimatta siitä pohjoismainen yhteistyö on hedelmällistä ja Suomen puheenjohtajakaudella laaditaan visio, jonka perusteella yhteistyötä voidaan edelleen kehittää.

Ministeri Haglund arvioi puheessaan myös puolustusvoimauudistuksen ajankohtaisia kysymyksiä. “Puolustusvoimauudistus on välttämätön, mutta tärkeä tulevaisuuden kysymys on, miten puolustusvoimien taloudelliset resurssit tullaan jakamaan”, hän totesi. Haglund korosti, että Suomen puolustuspoliittisen linjan kolmesta peruspilarista – koko maan puolustamisesta, yleisestä asevelvollisuudesta sekä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta – ei olla luopumassa.

Ministerin puhe on luettavissa puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.defmin.fi/tal. Puhe on ruotsinkielinen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.