EU:n ympäristöneuvosto keskustelee valmisteilla olevien lainsäädäntöhankkeiden periaatteista

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat ympäristöneuvoston kokoukseen 21. maaliskuuta Brysselissä. Neuvostossa keskustellaan ympäristövaikutusten arvioinnista, biopolttoaineiden maankäytön muutoksista ja geenivaroista. Suomea edustaa valtiosihteeri Katariina Poskiparta.

Yksi neuvoston periaatekeskusteluista koskee ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun direktiivin muuttamista. Suomi kannattaa YVA-menettelyn kehittämistä, laadun parantamista ja arviointiperiaatteiden yhtenäistämistä sekä EU:n sisällä että kansallisesti. Eri säädösten edellyttämien ympäristövaikutusten arviointien parempi yhteensovittaminen on kannatettavaa, mutta siitä pitäisi Suomen mielestä säätää riittävän yleisesti, jotta kansallisesti voitaisiin valita paras mahdollinen tapa.

Ympäristöneuvosto käsittelee lisäksi ILUC-direktiiviehdotusta, jonka tavoitteena on ehkäistä biopolttoaineiden käytön lisääntymisestä aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia ja niistä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Ehdotuksella rajoitettaisiin ruokakasveihin perustuvien biopolttoaineiden osuutta EU:n velvoitteissa. Ehdotus tukee Suomen pyrkimyksiä panostaa kehittyneiden biopolttoaineiden markkinoille saamiseen.

Suomi kannattaa myös neuvostossa keskusteltavan geenivara-asetuksen tavoitetta estää laittomasti hankittujen geenivarojen tai niihin liittyvän perinteisen tietämyksen käyttö EU:ssa.

Ympäristöministerit keskustelevat myös kestävän kehityksen RIO+20-kokouksen jatkotoimista, REACH-kemikaaliasetuksen uudelleentarkastelusta sekä komission tiedonannosta nanomateriaalien turvallisuudesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.