Sosiaaliturvan, opintotuen ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntiin tuli viime vuonna yhteensä 24 762 valitusta Kelan päätöksistä. Tämä on 8 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yhteensä 27 340 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa. Lautakunnat hylkäsivät valituksen 79 %:ssa tapauksista ja muuttivat valituksen alaista päätöstä 9,6 %:ssa. Valitusasioista jätettiin tutkimatta 1 494 asiaa, palautettiin takaisin 1 203 asiaa ja asia raukesi 393 tapauksessa.

Asiakas voi hakea muutosta Kelan päätökseen valittamalla. Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen itse, jos päätös on virheellinen. Jos päätöstä ei Kelan mielestä voida oikaista asiakkaan haluamalla tavalla, se lähettää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan.

Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena on etuudesta riippuen Sosiaaliturvan, opintotuen tai työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta. Lautakunnat ovat Kelasta riippumattomia, itsenäisiä muutoksenhakuelimiä. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste.

Eniten valituksia työkyvyttömyyseläkkeistä

Työkyvyttömyyseläkettä koskevista päätöksistä valitettiin suhteellisesti eniten tehtyihin ratkaisuihin nähden (5,4 %). Työkyvyttömyyseläkkeen päätöksiä tehtiin Kelassa viime vuonna 49 883 ja valituksia tuli 2 673.

Määrällisesti Kelan asiakkaat valittivat eniten sairauspäivärahapäätöksistä. Valituksia jätettiin yhteensä 3 141. Sairauspäivärahapäätöksiä tehtiin Kelassa viime vuonna yhteensä 642 335, joten valitusten osuus tehdyistä päätöksistä oli kuitenkin vain 0,5 %.

Myös yleisestä asumistuesta tehtiin paljon valituksia (2 997). Yleisen asumistuen päätöksiä tehtiin Kelassa 469 827, joten valitusten osuus tehdyistä päätöksistä oli 0,6 %.

Viime vuonna Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli Kelan päätöstä koskevat valitukset keskimäärin 296 vuorokaudessa. Vuonna 2011 käsittelyaika oli keskimäärin 359 vuorokautta ja vuonna 2010 keskimäärin 478 vuorokautta.

Opintotuen muutoksenhakulautakunta käsitteli asiat keskimäärin 207 vuorokaudessa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta keskimäärin 188 vuorokaudessa.

Lue lisää tilastokatsauksesta: Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2012 yli 27 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa (pdf)
www.kela.fi/tilastokatsaus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.