Ilotulitteet aiheuttivat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen keräämien tietojen mukaan viime vuodenvaihteessa 15 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa, vähemmän kuin milloinkaan aiemmin 2000-luvulla. Myös ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot ovat vähentyneet merkittävästi.

Silmävamman saaneista yhdellätoista ei ollut suojalaseja. Lain mukaan ilotulitteita ampuvalla on oltava suojalasit, ja myös ilotulitusta katsovan on suositeltavaa käyttää niitä. Vammoja saaneista neljä oli katsomassa ilotulitusta, mutta heistä yksikään ei ollut suojannut silmiään.

Ilotulitteet ovat sallittuja vain täysi-ikäisille, eikä niitä saa myydä tai luovuttaa alaikäiselle.  Ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen takia sairaalahoitoon joutui kuitenkin kuusi alle 18-vuotiasta. Heistä kolme oli itse ampumassa raketteja. Kaikkiaan 15 silmävammasta neljä oli lieviä.

Vuodenvaihteen juhlinnasta aiheutuvien silmävammojen määrä on vähentynyt viime vuosien aikana. Vuodenvaihteessa 2011?2012 ilotulitteista aiheutui 19 silmävammaa, sitä edeltävänä vuonna 27. Vuosina 2000?2010 vammoja on sattunut vuosittain 19?47. Luvuissa ovat mukana sairaaloissa hoidetut vammat.

– Ilotulitteisiin liittyvää lainsäädäntöä on monin osin tiukennettu. Tuotevalikoimaa on muutettu niin, että eniten vahinkoja aiheuttaneet ilotulitteet on poistettu markkinoilta. Myös sallittua ilotulitteiden käyttöaikaa on lyhennetty. Kaikki nämä yhdessä ovat vaikuttaneet myönteiseen kehitykseen lähivuosina, kertoo yli-insinööri Harri Roudasmaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

– Valtaosa silmävammoista ja käytännössä kaikki vakavimmat silmävammat voitaisiin välttää, jos kaikki käyttäisivät suojalaseja. Esimerkiksi viime vuodenvaihteessa kahden henkilön silmävammat jäivät onnettomuudesta huolimatta lieviksi, koska he käyttivät suojalaseja. Mikään yksittäinen tuote ei enää aiheuttanut monia silmävammoja, sanoo professori Tero Kivelä Suomen Silmälääkäriyhdistyksestä.

Tulipalojakin vähiten vuosiin

Myös ilotulitteiden aiheuttamien tulipalojen määrä on vähentynyt. Viime vuodenvaihteessa ilotulitteista syttyi yhteensä 43 tulipaloa, käy ilmi pelastustoimen toimenpidetilastoista. Lukumäärä on pienin kymmeneen vuoteen. Vuodenvaihteen ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja, eivätkä tilanteita, joissa ihmisiä olisi jouduttu pelastamaan. Ilotulitteet aiheuttivat valtaosin pieniä paloja. Rakennuspaloja syttyi vain kolme.

Tuotevirheistä kuluttajailmoituksia tavanomainen määrä

Tukes sai vuodenvaihteessa 23 ilmoitusta viallisista tai väärin toimineista ilotulitteista tai muista tuotevirheistä. Ilmoituksista suurin osa koski tilanteita, joissa ilotulitteita ampuneet ilmoittivat raketin räjähtäneen jo telineessä tai padan räjähtäneen tai kaatuneen kesken ammunnan.

Sairaalahoitoa vaatineiden silmävammojen kokonaismäärä vuosittain

2012?2013: 15

2011?2012: 19

2010?2011: 27

2009?2010: 47

2008?2009: 46

2007?2008: 44

2006?2007: 32

2005?2006: 22

2004?2005: 31

2003?2004: 32

2002?2003: 19

2001?2002: 36

2000?2001: 30

Lähde: Suomen Silmälääkäriyhdistys 

Ilotulitteiden aiheuttamat hälytykset

27.12.?5.1. välisenä aikana syttyneet tulipalot, jotka aiheuttivat hälytyksen ja joiden syttymissyyksi on arvioitu ilotulitteet

2012?2013: 43

2011?2012: 78

2010?2011: 69

2009?2010: 62

2008?2009: 236

2007?2008: 227

2006?2007: 155

2005?2006: 81

2004?2005: 84

2003?2004: 66

Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.