Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta kartoittaneen selvityshenkilötyöryhmän esitys luo kunnille edellytyksiä vahvistaa perustason palveluiden järjestämiseksi vaadittavaa kantokykyä sekä järjestää ja tuottaa palveluja.

– On hyvä, että esitys lähetetään kuntiin lausuntokierrokselle, sillä kunnissa on pidetty ongelmallisena sitä, että palvelurakennetyöryhmän esitykset eivät olleet käytettävissä kuntien antaessa lausuntojaan kuntarakennelaista. Kuntien lausunnoille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on varattava riittävästi aikaa, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

– Raportin esitys perustuu hallituksen asettamiin reunaehtoihin. Selvityshenkilöt ovat tehneet perusteellista työtä koko maassa viidellä erityisvastuu- eli erva-alueella. Työn yhteydessä on järjestetty useita kymmeniä tilaisuuksia, joissa on esitelty uudistuksen perusteita, keskusteltu ja kuultu kuntien edustajia, Haatainen sanoo.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen osalta saadaan linjauksia kehysriihessä.

– Kaikki ainekset päätöksentekoon ovat olemassa. On tärkeää, että tulevaisuuden kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne kulkevat rinnakkain.

– Keskeinen asia, joka vielä pitää käydä läpi, on rahoitus ja sen kustannusvaikutukset kunnille. Tämä tulee käydä läpi perusteellisesti järjestämislain valmistelun yhteydessä, Haatainen huomauttaa.

Huoli lähipalveluista oikeutettu

Tuula Haatainen toteaa, että monet kunnat ovat kuulemistilaisuuksissa ja muissa kannanotoissaan olleet oikeutetusti huolissaan kuntalaisille tärkeiden lähipalvelujen turvaamisesta.

– Huoli on otettava vakavasti ja Kuntaliitto valmisteleekin yhdessä STM:n ja VM:n kanssa lähipalveluja koskevaa hanketta.  Siinä pyritään löytämään ratkaisuja lähipalvelujen turvaamiseen kun kunnat uudistavat toimintaansa ja tekevät päätöksiä palvelurakenteen muutoksista. Tavoitteena on luoda edellytyksiä palvelujen nykyistä yhdenvertaisemmalle saatavuudelle.

Selvityshenkilötyöryhmä luovutti yksimielisen esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille 19.3.2013. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen toimi työryhmässä asiantuntijajäsenenä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.