Hannele Pokka on yksi Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan hakevista

Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä 11 henkilöä.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerien apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa siten kuin valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Virka täytetään 1.9.2013 lukien määräajaksi, kuitenkin enintään seitsemäksi vuodeksi. Kansliapäällikön nimittää valtioneuvosto.

Mikäli juuri ennen määräajan päättymistä (tänään klo 16.15) on jätetty ilmoittautumisia, jotka eivät ole järjestelmän teknisestä viiveestä johtuen yllä mainituissa tiedoissa, asiasta ilmoitetaan aamulla 20.3.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.