Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 20. maaliskuuta toisessa täysistuntokäsittelyssä hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain muutokset. Uudistuksen jälkeen hovioikeuksia on viisi ja hallinto-oikeuksia kuusi. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2014 aikana.

Kaj Turunen (ps.) Reijo Tossavaisen (ps.) kannattamana oli ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lainmuutosten hylkäystä koskenut esitys kaatui äänestyksessä äänin 100-56.

Hovi-oikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, samalla tuomiopiirit laajenevat merkittävästi.

Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Kuopioon. Myös Kouvolan hallinto-oikeus ja Kuopion hallinto-oikeus yhdistetään ja sijoitetaan Kuopioon. Lisäksi Oulun hallinto-oikeus ja Rovaniemen hallinto-oikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Ouluun.

Uudistus on hallituksen esityksen mukaan tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. Lakivaliokunta ehdotti, että hallinto-oikeuksien nimet muutetaan ja henkilöstön nimittämismenettelyä laajennetaan. Käytännössä uudet nimityspäätökset lisääntyvät noin 70:llä, joista tuomareita on noin puolet. Valiokunnan ehdottamilla muutoksilla on vaikutusta uudistuksen voimaantuloon. Oikeusministeriöltä saadun tiedon mukaan uudistus voi tulla voimaan aikaisintaan 1.4.2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.