Kaikki asuntorakentaminen on asuntopulassa hyödyksi. Oli sitten kyse kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta, vapaarahoitteisesta tuotannosta, asumisoikeusasunnoista tai erityisryhmille suunnatuista asunnoista. Mitä enemmän tarjontaa, sitä varmemmin myös hinnat pysyvät kohtuullisempina.

–          Kuntien tonttipolitiikassa on tehostamisen varaa. Myös valtio voi tehdä paljon, jotta rakentamisen kustannukset eivät karkaa ja jotta myös tuettu asuntotuotanto kiinnostaisi toimijoita. Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa, että kuntauudistus on yksi tärkeimmistä Helsingin ja muidenkin kaupunkiseutujen asuntopulan ratkaisuista pitkällä aikavälillä, etenkin kun seudun väestö kasvaa.

–          Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta kuuntelemaan alan asiantuntijoita ja kokoamaan kehysriihessä toimenpidepaketin, jossa oikeasti saadaan vauhditettua kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa mahdollisimman nopealla aikataululla. Alan kaikki toimijat – siis sekä rakentajat että rakennuttajat – ovat todenneet, että esimerkiksi ARA-tuotannon rajoitusaikojen lyhentäminen laittaisi kohtuuhintaista tuotantoa liikkeelle.

–          Rakentamisen kustannusten kasvua on hillittävä. Turhista rakentamismääräyksistä, kuten yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta tulee luopua. On tarpeen kiinnittää huomiota myös kaava- ynnä muiden valitusten rakennushankkeita hidastavaan vaikutukseen ja etsiä tilanteeseen parannuskeinoja.

–          Kokoomus haluaa, että kaikilla olisi aito mahdollisuus valita, missä asua. Nyt osa joutuu muuttamaan tahtomattaan kauemmaksi tarjonnan vähäisyyden takia, tai asuntojen ja asumisen hinnan takia. Ja kuten näemme, tuloksena on pitkiä työmatkoja, ruuhkia, turhia päästöjä sekä asuinalueiden eriytymistä. Ongelmat heijastuvat myös yrityksiin, joille ei riitä työntekijöitä. Asuntomarkkinoiden toimimattomuus siis vaikuttaa niin yksittäisten ihmisten kuin koko Suomen hyvinvointiin.

Lue Kokoomuksen välikysymyskeskustelun teksti Debaattilehdestä

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.