Kela saavutti tärkeimmät palvelutavoitteensa vuonna 2012, vaikka vuosi olikin haastava. Työttömyysturvan ja yleisen asumistuen hakijoiden määrät kasvoivat eniten. Tavoitelluissa käsittelyajoissa pysyttiin kuitenkin keskimäärin hyvin.

Kela maksoi sosiaaliturvaetuuksia yhteensä 13,1 mrd. euroa vuonna 2012. Etuuskustannukset kasvoivat edellisvuodesta 5,1 %, kun vuonna 2010–2011 kasvua oli 2,6 %. Kelan toimintakulujen osuus kokonaiskuluista oli 3,2 %, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2011.

Tiedot selviävät Kelan hallituksen 21.3.2013 hyväksymästä vuoden 2012 tilinpäätöksestä.

Suurin osa Suomessa asuvista sai jotain Kelan etuutta vuonna 2012. Määrällisesti suurimmat etuudet ovat sairausvakuutusetuudet, joita maksettiin lähes 4,6 mrd. euroa sekä eläke-etuudet, lähes 2,6 mrd. euroa ja lapsiperheiden etuudet, lähes 2,1 mrd. euroa.

Maksetuista etuuksista eniten kasvoivat työttömyysetuudet, kasvua noin 25 %, sekä yleinen asumistuki, kasvua lähes 10 %. Pientä vähennystä tapahtui ainoastaan opintoetuuksissa, joita maksettiin 1,2 % edellisvuotta vähemmän.

Kelan rahoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia: valtio vastaa edelleen 69 % rahoitusosuudesta, vakuutusmaksuilla katetaan 26 % ja kunnat maksavat 5 % kuluista. Vuonna 2013 Kelan etuusmenojen arvioidaan nousevan 13,5 mrd. euroon eli noin 3 % vuodesta 2012.

Kelan palveluverkko kattaa koko maan. Vuoden päättyessä toimistoja oli 215 ja eri viranomaisten palveluja tarjoavia yhteispalvelupisteita157. Puhelinpalvelussa vastattiin 1,7 miljoonaan puheluun.

Kelan panostus verkkoasioinnin kehittämiseen on tuottanut tulosta. Asiakkaat etsivät Kelan verkkosivuilta tietoa lähes 19 miljoonaa kertaa, ja asiointipalvelussa tunnistauduttiin likimain 10 miljoonaa kertaa. Eniten verkkopalveluita käyttävät lapsiperheet ja opiskelijat.

Kela on ottamassa käyttöön ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on säästää luonnonvaroja. Vuoden 2012 toimintakertomus julkaistaan vain verkkoversiona huhti-toukokuun vaihteessa.

Lue lisää:
Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2012 (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.