Hallitus päätti eilen kehysriihessään laajasta asuntopoliittisesta uudistuspaketista, jolla vastataan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen pulaan erityisesti Helsingin seudulla. Uudistuspaketti sisältää toimia koko asuntotuotantoketjun kehittämiseen.

“Olen erittäin tyytyväinen tähän pakettiin, joka uudistaa asuntopolitiikan rakenteita ja vauhdittaa asuntojen rakentamista erityisesti pieni- ja keskituloisille Helsingin seudulla. Kyseessä on tasapainoinen kokonaisuus, jolla parannetaan olemassa olevia työkaluja sekä tuodaan uusia ratkaisuja asuntopulan ratkaisemiseksi”, sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Kruunuasunnot uudeksi toimijaksi, käynnistysavustus käyttöön Helsingin seudulla

Valtion omistama Kruunuasunnot ryhtyy rakennuttamaan ja omistamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingin seudulla. Valtio ja sen omistamat yhtiöt osoittavat yhtiölle rakennuttamista varten tontteja kohtuuhintaan. Yhtiöön investoidaan omaa pääomaa yhteensä 30 miljoonaa euroa. Asia valmistellaan seuraavaan lisätalousarvioon.

“Koska asuntopulan ratkaisuun ei ole löytynyt riittävästi muita toimijoita, valtio valjastaa oman toimijansa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntojen rakennuttajaksi ja omistajaksi. Kruunuasunnot hoitaa sen osan valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta, jota kunnat ja muut toimijat eivät rakennuta”, Kiuru toteaa.

Lisäksi hallitus sopi käynnistysavustuksen käyttöönotosta Helsingin seudulla vuosina 2013-2015. Avustusta osoitetaan 10 miljoonaa euroa vuodessa ja sen suuruus on 10 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin kuntien omistamille yhtiöille 5 000 euroa asuntoa kohden.

“Käynnistysavustus parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten rakennuttajien mahdollisuuksia rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja”, Kiuru sanoo.

Uudistuotannon lisäksi asumisen kohtuuhintaisuutta edistetään myös olemassa olevassa asuntokannassa: perusparannuksen korkotukilainoituksen omavastuukorko alennetaan määräaikaisesti 3,4 prosentista 2,35 prosenttiin.

40 vuoden korkotukilainan rinnalle 20 vuoden malli

Nykyisen 40 vuoden korkotukilainoituksen rinnalle otetaan käyttöön uusi korkotukilainamuoto, jossa rajoitusaika on 20 vuotta ja tuen määrä pienempi. Tuen kohteena olevia asuntoja on käytettävä sosiaalisin perustein valittaville asukkaille. Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella.

“Pidemmän mallin kannustavuuden varmistamiseksi omavastuukorko alennetaan nykyisestä 1,7 prosentista yhteen prosenttiin vuosille 2013-2015. Tällä huolehditaan 40 vuoden korkotukilainan kilpailukykyisyydestä. Lyhyempi, 20-vuotinen malli otetaan käyttöön vuokra-asuntotuotannon vaihtoehtojen monipuolistamiseksi”, Kiuru kertoo.

Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä kehitetään asiaa selvittäneen työryhmän esitysten pohjalta kuitenkin niin, että työryhmän ehdotuksia sovelletaan ainoastaan ARA-asuntojen uustuotantoon. Tällöin uudet vuokra-asunnot voidaan siirtää yleishyödyllisen yhteisön ulkopuolelle heti, kun kutakin kohdetta koskevat rajoitukset päättyvät.

Kohtuuhintaisille asunnoille tarvitaan uusia tontteja

Maapolitiikan hoitoa kehitetään ja käytäntöjä yhtenäistetään Helsingin seudulla. Keskeisenä työkaluna on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus, jonka Helsingin seudun kunnat ja valtio solmivat viime vuoden kesäkuussa vuosille 2012-2015. Sen toimeenpanossa varmistetaan, että kunnat tuottavat riittävästi kaavoja ja rakentavat alueelleen kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa sopimuksen mukaisesti.

Aiesopimukseen sisältyvän, alueen yhteisen maankäyttösuunnitelman laadinnassa edistetään uusien alueiden saamista kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään kunnille velvoite lisätä tonttivarantoa, mikäli kaavoituskatsauksen yhteydessä tehtävä arvio osoittaa, että asumiseen varattujen tonttien määrä ei riitä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.