– Hallituksen päättämä alkoholiveron ja tupakkaveron korottaminen on järkevä ratkaisu sekä valtiontalouden tasapainottamisen että terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. – Viime vuosina toteutetut alkoholi- ja tupakkaveron korotukset ovat menestystarina, jonka jatkaminen on kannatettavaa.

-Alkoholiveron korottaminen on luontevaa, kun myös Viro on päättänyt omista alkoholiverokorotuksistaan, Aalto-Matturi jatkaa.

Panimoliitto ehti jo povata matkustajatuonnin hyökyaaltoa veronkorotuksen myötä. Matkustajatuonnin räjähdys on ollut alkoholiteollisuuden perusteesi, jolla perustellaan alan vaatimuksia ja torjutaan alkoholipolitiikan kiristyksiä. Matkustajatuonnin uhkakuvat ovat todellisuudessa liioittelua.

-Pitkäjänteinen seurantatieto matkustajatuonnista ei osoita kasvua, pikemminkin päinvastoin, kertoo Aalto-Matturi. -Vertailu virolaisten tilastoimaan myyntiin ulkomaalaisille ei paljasta mitään mittakaavavirhettä Suomen tilastoinnissa. Valvontamekanismit Suomessa estävät tehokkaasti pimeän viinan myynnin ravintoloissa. Ja viimeisimpänä voi kysyä, että jos matkustajatuonti tilastojen ulkopuolella olisi tosiasiassa kasvanut, miksi päihdehaitat Suomessa ovat vihdoin vähentymässä juuri niin kuin lievän kokonaiskulutuksen laskun myötä voisi odottaakin.

EHYTin mukaan alkoholin matkustajatuontia on toki syytä seurata. Suurille tuontimäärille tulisi säätää ilmoitusvelvollisuus tullille, ja valvonnan tehostaminen on tarpeen laittoman jälleenmyynnin ehkäisemiseksi. Systemaattiset pistokokeet toisivat myös lisävaloa matkustajatuonnin kehittymiseen.

– Panimoliitto hyökkää alkoholiveron korotuksen kimppuun myös työllisyysperusteella.
Tosiasiassa alkoholi on monella tavalla työuria lyhentävä taustatekijä, sanoo Aalto-Matturi. -Yksinomaan työkyvyttömyyseläkkeistä jopa 5-7 prosenttia on melko suoraan alkoholista johtuvia. Alkoholiteollisuuden työllistämisedellytysten vahvistaminen ei ole kestävä pohja alkoholipolitiikalle.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta. Järjestö aloitti toimintansa 2012, jolloin Elämäntapaliitto ry, Terveys-Hälsan ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistyivät.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.