JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Hallitus julkisti eilen kehysriihessä päälinjat sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistukselle, jossa palvelujen keskeisiksi järjestäjäksi tulee 20 sote-aluetta.

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii hallitukselta selkeitä linjauksia siitä, miten sosiaalipuolen lähipalvelut ja työntekijöiden työsuhde turvataan uudistuksissa.

–  On hyvä, että palvelujen järjestämiseen tavoitellaan vahvoja hartioita, mutta samalla pelkona on, että sote-uudistusta mietitään liian vahvasti terveydenhuollon palvelujen keskittämisen näkökulmasta, Eloranta sanoo.  Sairaanhoitopiirien aseman säilyttäminen on viesti siitä, että erityissairaanhoidon asema “erityisenä” halutaan säilyttää, eikä perustason  sote-palveluihin välttämättä riitä resursseja.

–  Kansalaisten kannalta usein tärkeimpiä ovat sosiaalipuolen lähipalvelut kuten lasten päivähoito, kotipalvelut ja vanhuspalvelut sekä neuvola- ja neuvontapalvelut, joiden saatavuus on turvattava nimenomaan lähipalveluina.

–  Uudistukset merkitsevät suuria työntekijöiden siirtoja peruskunnista uusien sote-alueiden palvelukseen. Siksi on erittäin tärkeää nopeasti säätää työntekijöille sama viiden vuoden muutosturva kuin tällä hetkellä on kuntien työntekijöillä kuntaliitoksissa. Samalla on päätettävä, että palkkojen harmonisointi toteutetaan viivyttelemättä, Eloranta vaatii.

Hallitus otti ison riskin

Elorannan mielestä hallitus otti yhteisöverokantaa 20 prosenttiin alentaessaan suuren riskin, kun se odottaa että alennus maksaa ajan kanssa itse itsensä.

–  Lyhyellä aikavälillä riskinotto heikentää kuntien ja valtion rahoitusta ja pelkona on se, että kunnat ja valtio ovat suurten menoleikkausten edessä jos verotulot eivät lähdekään odotettuun kasvuun.

–  Tavoitteena oli työllisyyden paraneminen. Nyt on pidettävä huolta siitä, että kunnat ja valtio huolehtivat työllisyyden säilymisestä omalta osaltaan.

Normien purkua vai tuloksellisuutta

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin hallitus odottaa saatavan jopa miljardin euron menovähennykset vuosina 2014-2017 toteutettavalta toimintaohjelmalta, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Toimintaohjelman käytäntöjä tullaan testaamaan 2014 alkavissa paikallisissa kokeilussa .

–  On tärkeää, että henkilöstöjärjestöt otetaan vahvasti mukaan kokeilujen toteutukseen ja seurantaan, Jarkko Eloranta vaatii.

–  Kunnat ja pääsopijajärjestöt ovat yhdessä sitoutuneet parantamaan tuloksellisuutta työhyvinvointia ja joustavia työkäytäntöjä kehittämällä. Tätä kehitystä ei saa vaarantaa kaavamaisilla menoleikkauksilla.

Viisumivapauteen valmistaudutaan

Kehysriihessä osoitettiin 160 henkilötyövuoden lisäys rajavartijoiden määrään vuoteen 2017 mennessä. Lisäys on välttämätön ja sillä ilmeisesti valmistaudutaan viisumivapauden toteuttamiseen Suomen ja Venäjän välillä, toteaa Eloranta. Rajavartioita edustava Rajaturvavallisuusunioni on JHL:n yhteisöjäsen ja liitot ovat jo pitkään edellyttäneet riittävää henkilöstömäärää ja valmistelujen aloittamista odotettavissa olevaan isoon muutokseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on julkispalveluiden yhteinen ammattiliitto. Se edustaa noin 240 000 jäsentä kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa ja yrityksissä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.