Pohjanmaan käräjäoikeus on 21.3.2013 tuominnut Lemminkäinen Infra Oy:lle 30.000 euroa yhteisösakkoa työturvallisuusrikoksesta. Aluevastaavalle ja työmaapäällikölle sekä alihankkijalle tuomittiin kullekin 40 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli 2009 sattunut tapaturma, jossa työntekijä loukkaantui saadessaan sähköiskun. Lemminkäinen oli siirtämässä murskaamotoimintaansa Närpiöön ja antanut kaluston kuljetustyöt alihankkijayrityksen hoidettavaksi. Siirrettäessä työmaaparakkeja korkeajännitejohdon alla ei noudatettu säädettyjä turvallisuusetäisyyksiä, jolloin syntyi valokaari kuorma-auton nostokurjen ja korkeajännitejohdon välille ja alihankkijayrityksen työntekijä, joka ohjasi parakkia kädellään, sai sähköiskun.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että sekä Lemminkäinen Infra Oy ja sen palveluksessa olleet aluevastaava ja työmaapäällikkö että alihankkijayrityksen omistaja olivat vastuussa työturvallisuusrikoksesta ja että kyseessä oli työturvallisuuslain 49 §:n mukainen yhteinen työpaikka.

Käräjäoikeus oli samaa mieltä. Lemminkäinen harjoitti murskaamotoimintaa omistamallaan alueella aika ajoin ja onnettomuushetkellä kalustoa oltiin siirtämässä sinne toiselta alueelta. Lemminkäinen katsottiin pääasiallisen määräysvallan käyttäjäksi vaikka toiminta ei vielä ollut alkanut koska eri työvaiheet vaikuttaisivat toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Käräjäoikeus korosti sitä, ettei työtä voi myös tehdä peräkkäin.

Lemminkäisen aluevastaava oli antanut määräyksen työmaapäällikölle siitä, että parakit tuli siirtää samaan paikkaan kuin ennen. Työmaapäällikkö osoitti toisen paikan, joka oli suurin piirtein samalla etäisyydellä johdosta. Kun alihankkija oli tekemässä työtä, autot jouduttiin sijoittamaan liian lähelle johtoa ja onnettomuus sattui. Alihankkijayrityksen omistaja oli ainoa vastaajista, joka oli paikalla onnettomuushetkellä. Hän oli myös suorittamassa siirtotyötä. Käräjäoikeus totesi, ettei kyse ollut pelkästään parakkien säilyttämisestä liian lähellä johtoa vaan myös siitä, ettei siirtotyötä saanut tehdä johdon alla. Jotta alihankkija pystyi siirtämään parakit osoitettuun paikkaan, työtä oli tehtävä johdon alla turvallisuusetäisyyksistä huolimatta. Lemminkäinen oli säilyttänyt tavaroita korkeajännitejohdon alla aikaisemminkin, vaikka sähköyhtiö oli huomauttanut asiasta. Käräjäoikeus katsoi, että kaikki vastaajat olivat rikkoneet työturvallisuusmääräyksiä kun eivät tarpeeksi olleet ottaneet huomioon sähköjohdosta aiheutuvaa vaaraa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.