Passilain muutoksen myötä passi toimitetaan hakijalle pääsääntöisesti kirjattuna kirjeenä suoraan valmistajalta. Passin hakija voi noutaa sen yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä. Eduskunnan hallintovaliokunta hyväksyi perjantaina 22. maaliskuuta passilain muutosta koskevan mietinnön (HaVM 4/2013).

Passin hakijan ei tarvitse enää jatkossa palauttaa viranomaiselle aiempaa voimassaolevaa passiaan, vaan hänelle toimitetaan uuden passin mukana ohjeet aiemman passin mitätöimiseksi.

Uusi menettely yksinkertaistaa passin saamista, kun sitä ei enää tarvitse noutaa poliisilta tai erikseen pyytää toimitettavaksi kirjattuna kirjeenä. Passin hakijan tarvitsee asioida poliisin luona ainoastaan jättäessään passihakemuksen. Myös passin noutaminen helpottuu, koska yksityisen palveluntuottajan verkosto on poliisin verkostoa laajempi ja aukioloajat joustavammat.

Myös ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten passit voidaan toimittaa suoraan valmistajalta, jos tarjolla on riittävän luotettavia jakelupalveluja. Uuteen toimitusmenettelyyn ulkomailla siirrytään vaiheittain.

Passin toimittamisen yksinkertaistaminen vähentää merkittävästi asiakaskäyntejä poliisille ja edustustoihin. Myönnettävien passien määrä on noussut merkittävästi, joten muutos helpottaa passiviranomaisten työtaakkaa.

Muutos koskee vain passien toimittamista. Passin myöntäminen säilyy perustuslain mukaisesti edelleen viranomaisen tehtävänä.

Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 29. huhtikuuta 2013.

Tullakseen voimaan passilain muutos on vielä hyväksyttävä eduskunnan täysistunnossa, jossa sitä käsitellään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta. 

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 4/2013: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/havm+4/2013

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.