Pidemmät työurat ja sairauspoissaolojen väheneminen on saatu aikaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla ja kehittämällä johtamista. Näitä työelämätekijöitä on kutsuttu pehmeiksi keinoiksi. Pehmeillä keinoilla on kuitenkin saatu aikaan kovia tuloksia. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 40 000 työntekijää. Nyt aikaansaadut tulokset merkitsevät siten huomattavia säästöjä yhteiskunnalle. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin henkilöstöraportista, jonka kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 2.4.2013.

Pidemmät työurat

”Olemme onnistuneet asioissa, jotka ovat hyvinvointiyhteiskunnalle keskeisiä. Työurat ovat pidentyneet ja parantuneet. Töissä jatketaan yli eläkeiän ja terveitä työpäiviä on yhä enemmän”, kertoo Helsingin kaupungin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Neljän vuoden aikana kaupungilta eläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi kahdella vuodella. Viime vuonna kaupungin palveluksesta jäätiin vanhuuseläkkeelle keskimäärin 64,4 vuotiaana. Lähes 800 työntekijää jatkoi työntekoa yli henkilökohtaisen eläkeikänsä saavuttamisen. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on edelleen laskusuunnassa.

Sairauspoissaolot vähenivät

Viime vuonna kaupungin henkilöstö oli vähemmän sairauslomalla kuin edellisen kymmenen vuoden aikana. Sairauspoissaolot laskivat edelleen, ja olivat vuonna 2012 lopussa 4,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa yli 30 000 työpäivän lisäystä ja siten yli 4 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Sairauspoissaolojen vähenemisen taustalla on useita syitä. Työkykyä on opittu johtamaan ja työkykyriskit tunnistetaan entistä paremmin. Työterveyspalveluita on uudistettu. Muun muassa terveys- ja työkykyriskit seulotaan koko henkilöstöstä joka toinen vuosi. Kaupunki noudattaa työnantajana välittämisen ja vastuun kulttuuria. Jos tilanne vaatii, räätälöidään esimerkiksi työkuva uudelleen.

”Kaupungin työpaikoilla vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Tällä on erittäin merkittävä hyvinvointia vahvistava ja sairauspoissaoloilta suojaava vaikutus”, toteaa työterveysjohtaja Tiina Pohjonen.

Henkilöstöpolitiikka huomioi yksilölliset tarpeet

Merkittävä tekijä työurien pidentymisen taustalla on kaupungin joustava henkilöstöpolitiikka, joka ottaa huomioon yksilölliset tarpeet. Käytössä on useita toimintamalleja, joilla tuetaan henkilökunnan työkykyä ja terveyttä. Eri-ikäisten johtamisella pyritään siihen, että erilaisissa elämäntilanteissakin työ- ja yksityiselämä voivat olla tasapainossa. Kaupunki voittikin viime vuonna Euroopan komission palkinnon Työhyvinvointia kaiken ikäisille -kilpailussa.

Yhä kansainvälisempi työnantaja

Helsinki on tietoisesti pyrkinyt lisäämään muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen henkilöstön määrää. Muunkielisen henkilökunnan osuus kaupungin henkilöstömäärästä on kasvanut tasaisesti ollen nyt 5,4%. Muunkielisen henkilökunnan rekrytointiin ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiseen on panostettu. Kaupunki tarjoaa muunkieliselle henkilökunnalleen mahdollisuuksia kielitaidon parantamiseen. Tänä vuonna kaupunki kokeilee ensimmäisen kerran myös nimetöntä rekrytointia.

”Merkityksellistä on se, että esimiehet ovat entistä kyvykkäämpiä johtamaan myös monimuotoisia työyhteisöjä. Haluan siksi edelleen korostaa hyvän johtamisen merkitystä. Saavuttamamme myönteiset tulokset muodostavat pitävän pohjan, jolta voimme luottavaisina jatkaa. Helsingin kaupunki voi Suomen suurimpana työnantajana olla edelläkävijänä työurakeskustelulle”, sanoo Viljanen.

Liite:

Helsingin kaupungin henkilöstöraportti

http://www.hel.fi/static/helsinki/raportteja/Henkilöstöraportti 2012_khs 020413.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.