Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 84 000 euroa toimintaan tai hankkeisiin, jotka yleisesti edistävät tietoyhteiskunnan palvelujen turvallista käyttöä ja itsesääntelyä sekä parantavat eri kansalaisryhmien tietoyhteiskuntataitoja.

Tukea annetaan kymmenelle järjestölle. Suurimman avustuksen saaja on Pelastakaa Lapset ry. Yhdistykselle myönnettiin 30 000 euroa lasten turvallisen netinkäytön edistämiseen ja erityisesti Nettivihjepalvelun ylläpitoon.

Suomen Omakotiliitto ry:lle myönnettiin 13 000 euroa huippunopeaa laajakaistaa koskevan ohjekirjasen laatimiseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto saa 10 000 euroa Helpline- ja Hotline-toimintaan ja Kehitysvammaliitto 7 000 euroa eri päätelaitteilla toimivien selkokielisten verkkosivujen kehittämiseen.

5 000 euron avustukset myönnettiin neljälle hakijalle: Förbundet De Utvecklingssördas Väl rf:lle Suomen ainoan ruotsinkielisen selkokielilehden digitalisointiin, Kansan Radioliitolle syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mediakasvatukseen yhteisömediassa, Teleforum ry:lle nettiturvallisuustoimintojen rahoitukseen sekä Turun lähiradioyhdistykselle kaupunginosaradiotoimintaan ja radiokurssien järjestämiseen.

Lisäksi Viestintäkasvatuksen seura ry:lle myönnettiin 2 000 euroa pienten lasten viestintäkerhotoiminnan kehittämiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.