Tampereen kaupunki ja Tehy Tampere ry ovat sopineet hoitotehtävien palkkatasoja koskeneen erimielisyytensä. Henkilöstöjaosto hyväksyi sopimuksen maanantaina 25.3.2013.

– Hoitohenkilöstön palkkatason nosto parantaa kaupungin kilpailukykyä pätevän ja osaavan hoitohenkilöstön rekrytoimiseksi. Sovinnollinen ratkaisu asiassa oli sekä työnantajan että Tehy Tampereen tavoitteena, kertoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Sopimuksen perusteella hoitotyöntekijöille maksettavat korvaukset ovat yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi vuotuiset palkkakustannukset nousevat arviolta miljoona euroa.

– Korvausten suuruus vaihtelee muutamasta eurosta useampaan tuhanteen euroon tehtävän vaativuuden ja henkilölle maksetun palkan mukaan, selvittää henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

Henkilöstöjaosto vahvisti päätöksellään sovitut korotukset hinnoitteluissa 03HOI010 (terveydenhuollon johtotehtävissä toimivat, esimerkiksi ylihoitajat), 03HOI020 (terveydenhuollon esimiestehtävissä toimivat, esimerkiksi osastonhoitajat) ja 03HOI030 (terveydenhuollon vaativissa hoitoalan tehtävissä toimivat, esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja suuhygienistit). Korvaus maksetaan niille työntekijöille, joiden palkkataso on jäänyt ratkaisussa määriteltyjen rajojen alle.

Takautuvasti maksettavien korvausten laskentatavasta on sovittu ammattijärjestöjen edustajien kanssa. Korotusten mukaisten palkkojen ja aiemmin maksetun palkan erotus maksetaan kertakorvauksena Tehy ry:n jäsenille ajalta 1.1.2008–31.1.2013, jolloin palkkaerot heidän osaltaan supistuivat vähimmäispalkkojen korotusten vuoksi. Muille kuin Tehyn jäsenille sama korotus maksetaan ajalta 1.2.2010–31.1.2013, jolloin heidän osaltaan tapahtui vastaava palkkaerojen supistuminen.

Kertakorvaus maksetaan automaattisesti toukokuun loppuun mennessä kaupungin palveluksessa olevalle henkilöstölle. Korvaukseen oikeutettujen henkilöiden, joiden palvelussuhde on päättynyt 30.4.2013 tai sitä ennen, pitää hakea korvausta erikseen ja toimittaa korvauksen suorittamista varten tarvittavat tiedot palkanlaskentaan. Kertakorvaus maksetaan edellä mainitusti, jos hakemus saapuu 30.6.2013 mennessä. Myöhemmin jätettävien hakemusten osalta noudatetaan yleisiä vanhentumisaikoja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.