Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu jatkui vuonna 2012. Matkoja tehtiin vuoden aikana lähes 344,9 miljoonaa, mikä tarkoittaa 2,7 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Merkittävimmin matkustajamäärät olivat nousseet raitioliikenteessä 6,6 prosentilla. Kirkkonummen sisäisen liikenteessä lisäystä oli 5,4 prosenttia, seutuliikenteessä 4,9 ja Vantaan sisäisessä liikenteessä 4,4 prosenttia.

Matkustajien tyytyväisyydessä joukkoliikennepalveluihin pysyi korkealla tasolla. Lievää laskua oli tapahtunut bussi- ja metromatkustajien antamissa arvosanoissa. HSL:n asiakaskyselyyn vastanneista 81,7 prosenttia antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan.

”Sipoo liittyi HSL:n jäseneksi vuoden 2012 alussa. Vuoden lopussa 3 300 sipoolaisella oli käytössä matkakortti, ja myös Sipoossa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet ilahduttavasti. Sipoon liikennöintisuunnitelman valmistelu alkoi välittömästi jäsenyyden myötä ja se viimeistellään tänä vuonna. Sipoolle toivotaan seuraajia muista kunnista. HSL:n tavoitteena on laajeneminen koko Helsingin seudun alueelle, jotta joukkoliikennettä pystyttäisiin suunnittelemaan entistä toimivampana kokonaisuutena ja hankkimaan tehokkaammin”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Lipputuloja lisää, pinnaaminen pieneni

Vuonna 2012 HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 564,8 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus on 47,7 prosenttia ja jäsenkuntien maksuosuudet 49,2 prosenttia. HSL:n lipputulot lisääntyivät vuodesta 2011 noin 16,9 miljoonalla eurolla 269,7 miljoonaan euroon.

Matkalippujen tarkastus tehostui uuden tarkastuslaitteen myötä. Tarkastettujen matkustajien määrä oli vuoden lopussa 3,4 miljoonaa (2,8 miljoonaa vuonna 2011). Tarkastetuista lipuista liputtomien ja virheellisten lippujen osuus kutistui edellisvuodesta 3,2 prosenttiin (3,6 prosenttia vuonna 2011). Tarkastusmaksutuloja kertyi 5,6 miljoonaa euroa.

Liikenteen kustannukset nousivat, bussiliikenteen päästöt vähenivät

Toimintamenojen toteutuma oli 552,3 miljoonaa euroa. Suurin menoerä, 79,3 prosenttia viime vuoden toimintamenoista, ovat liikennöintikustannukset, joita kertyi 437,7 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2011 keskimäärin 4,4 prosenttia.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset olivat yhteensä 68,3 miljoonaa euroa.
HSL:n henkilöstökulut olivat yhteensä 17 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 361 henkilöä.

Vuonna 2012 HSL investoi 13,3 miljoonalla eurolla. Investointimenoista 10,9 miljoonaa euroa liittyi uudistettavan lippu- ja informaatiojärjestelmän hankintoihin.

HSL:n ympäristötavoitteissa ilahduttavaa kehitystä tapahtui bussiliikenteen päästöjen vähentämisessä. Bussiliikenteen hiilidioksidipäästöt vähenivät 1,6 prosentilla, typen oksidit 8,3 ja pienhiukkaset 14,4 prosentilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.