Talvivaara Sotkamo Oy on tiistaina 26.3. ilmoittanut aloittaneensa puhdistettujen jätevesien juoksutuksen myös etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan. Pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan Talvivaara on juoksuttanut liikavesiä 6.3.2013 lähtien.

Kainuun ELY-keskus on käynyt 26.3. paikan päällä ottamassa vesinäytteitä. Myös pohjoisen suunnalta on otettu näytteitä heti juoksutusten alettua. Analyysitulokset valmistuvat muutaman viikon kuluessa. Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa vesien tilaa Pohjois-Savon puolella.

Kainuun ELY-keskus asentaa parhaillaan jatkuvatoimisia mittareita Oulujoen vesistön suuntaan Tuhkajoelle ja Jormasjoelle sekä Vuoksen vesistön suuntaan Lumijoelle. Mittauspisteistä saadaan myös veden virtaamatiedot. Mittarit tuottavat reaaliaikaista tietoa Talvivaaran alueelta juoksutettavan veden laadusta ja määrästä.

Kainuun ELY-keskus analysoi mittareiden tuottaman tiedon ja viestii tuloksista myöhemmin keväällä julkaistavassa Talvivaaran alapuolisten vesien tilasta kertovassa tiedotteessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.