Pääministeri Jyrki Katainen

Pääministeri Jyrki Katainen esitti tiistaina 26.3. näkemyksensä Euroopan unionin kehittämisestä. Pääministerin mukaan talouskriisi ja sitä kommentoineet ääripäät ovat hallinneet Eurooppalaista keskustelua ja horjuttaneet kansalaisten reiluuden tunnetta. Pääministerin vastaus tähän haasteeseen on reilu integraatio.

“Reilu integraatio on sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja eurooppalaisiin arvoihin. Reiluun integraatioon kuuluu myös toisten kunnioittaminen vaikeissakin tilanteissa”, sanoi pääministeri Katainen Wanhassa Satamassa.

Pääministeri Katainen ei näe juuri nyt tarvetta suurille institutionaalisille uudistuksille. Sen sijaan on toteutettava käytännön toimia Euroopan vahvistamiseksi. Vahva Eurooppa muodostuu vahvoista kansallisista talouksista. Kilpailukykyä voi parantaa eurooppalaisin toimin, mutta kunkin jäsenvaltion on tehtävä kotiläksynsä. Jäsenmaiden pitää olla solidaarisia köyhempiä alueita kohtaan EU- budjetin kautta. Vastuuta omasta taloudenpidosta ei kuitenkaan mikään maa voi ulkoistaa muille. Nuorisotyöttömyys on ensisijaisesti vakava kansallinen ongelma, mutta uhkaa myös koko Euroopan tulevaisuutta.

Tärkeä teema pääministerin puheessa oli eurooppalaisten arvojen puolustaminen – myös unionin sisällä. “EU ei ole pelkkää vapaakauppaa vaan se on arvoyhteisö. Siksi lipsumista oikeusvaltion periaatteista ei pidä sallia. EU sain Nobelin rauhanpalkinnon paitsi sotien lopettamisesta, myös demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen juurruttamisesta yhä uusiin eurooppalaisiin maihin”, pääministeri sanoi.

Pääministeri Katainen puhui Valtioneuvoston kanslian ja Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä “Suomi muuttuvassa Euroopassa” seminaarissa. Pääministerin puhe on katsottavissa VNK:n sivuilla olevassa mediapalvelussa www.vn.fi/nettitv

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.