Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 290 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 37 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuluvan vuoden tammikuusta työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin väheni 1 600:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 200 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 37 900. Kuluvan vuoden tammikuusta nuorten työttömien määrä väheni 1 100:lla. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 67 500, mikä on 8 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja sama määrä kuin tammikuussa. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 109 700 eli 10 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Myös lomautukset lisääntyivät

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa arviolta 40 000 henkilöä, mikä on yli 6 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettuja oli 5 500 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 25 900. Ryhmälomautettuja oli helmikuun lopussa 11 400 eli lähes sama määrä kuin vuotta aikaisemmin.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista kääntyivät laskuun. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 5 600 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni tammikuusta helmikuuhun 4 200:lla.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin helmikuun aikana 55 800 eli 6 300 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuussa avoinna 101 000 työpaikkaa, mikä on 9 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 103 600 henkilöä, mikä on 7 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,6 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden helmikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 231 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia eli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa henkilökohtaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista:

http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2012-11-05_men_002.html

TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Ryhmälomautusten erillisseurannan tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus:

http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.