Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Kuntalakia uudistetaan parhaillaan. Laki valmistellaan avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on suorassa verkkokeskustelussa otakantaa.fi –foorumilla keskustelemassa ke 3.4.2013 klo 9 – 11.  Tervetuloa chattiin ministerin kanssa osoitteeseen www.otakantaa.fi!

Kuntalaki on kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloutta koskeva yleislaki. Keväällä 2013 otakantaa.fi –foorumilla on käynnissä kuntalakiin liittyvien keskustelujen sarja. Keskustelun yleisteemana on ”Millainen kuntalaki tulevaisuuden kunnalle tarvittaisiin?” Tällä hetkellä avoinna olevat keskusteluteemat liittyvät sähköisten toimintatapojen mahdollisuuksiin päätöksenteossa, kuntatalouteen sekä kuntademokratiaan. Tulossa on vielä keskusteluja kunnan päätöksenteosta ja johtamisesta, kunnan toimimisesta markkinoilla sekä vaaleista. Näistä kaikista aiheista voi chatissa ministerin kanssa keskustella.

– Arjen tärkeät päätökset tehdään kunnissa. Rohkaisen kaikkia kuntalaisia osallistumaan kuntalakikeskusteluun. Uudet osallistumisen tavat tuovat meille paljon uutta tietoa perinteisten tapojen rinnalle ja näitä uusia osallistumisen elementtejä pitää saada myös mukaan kuntalakiin, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen.

Otakantaa.fi on moderni ja monipuolinen osallistumisfoorumi

Otakantaa.fi tarjoaa monipuolisen osallistumisfoorumin vuorovaikutukseen kansalaisten, järjestöjen sekä hallinnon välille. Uudistuneessa Otakantaa.fi-palvelussa virkamiehet, kansalaiset ja järjestöt voivat nostaa asioita yhteiseen käsittelyyn. Palvelu mahdollistaa erilaisia vaikuttamisen muotoja kuten keskusteluja, gallupeja, suoraa verkkokeskustelua (chat) tai kyselyjä.

Ministeri Virkkusen chat-keskustelu on ensimmäinen suora verkkokeskustelu täysin uudistuneessa www.otakantaa.fi –palvelussa. Verkossa jo yli kymmenen vuotta käytössä ollutta palvelua on nyt uudistettu, laajennettu ja monipuolistettu. Palvelu on toteutettu oikeusministeriön Kansalaisen osallistumisympäristö –hankkeessa, jossa on myös kansalaisaloite.fi –palvelu. Hanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma), joka tuo sähköisen asioinnin palvelut kansalaisten ja viranomaisten ulottuville.

Kuntalain valmistelun aikataulu

Keskustelu otakantaa.fi:ssä, kevät 2013

Kuulemistilaisuudet kunnille ja muille sidosryhmille, kevät 2013-

Hallituksen esityksen valmistelu, syksy 2013 – kevät 2014

Hallituksen esitystä koskeva lausuntokierros, kevät 2014

Eduskuntakäsittely, syksy 2014

Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle/Ministeri_Henna_Virkkunen_chatissa_34_kl(26965)

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle 

(linkki otakantaa.fi kuntalakikeskusteluun https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.