Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Hallitus julkisti tänään valtiontalouden kehykset vuosille 2014 – 2017. Kehyksen leimallisimmat piirteet ovat yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin ja kuntien valtionosuuksiin tehtävä liki 90 miljoonan lisäleikkaus. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii julkisten palveluiden turvaamista talouden tasapainottamisesta huolimatta.

Kuntatalouden tilanne on jo valmiiksi heikko, ja useat kunnat ovat alkuvuoden aika ilmoittaneet yt-neuvottelujen käynnistämisestä sekä henkilöstön lomauttamisesta. Nyt tehtävät lisäleikkaukset uhkaavat hankaloittaa tilannetta entisestään. Ostopalvelujen käytön kasvu olisi katkaistava tässä tilanteessa.

— Suomalainen elinkeinoelämä toimii kunnallisten päivähoito- ja hoivapalveluiden varassa. Ilman näitä palveluita ei vientialojen työpaikoilla ole työntekijöitä eikä tuotantoa. Jo siksi palvelut tulee turvata kaikissa tilanteissa. Korkean osaamisen, hyvän hallinnon ja luotettavan infrastruktuurin yhteiskunta ei myöskään synny ilman laadukkaita julkisia palveluja, sanoo puheenjohtaja Eloranta.

— Pieni ilonpilkahdus on jäteverojen tuoton siirtäminen kunnille, mutta kokonaissopeutusta ei 70 miljoonan euron rahansiirto paikkaa, jatkaa Eloranta.

Valtion toimintojen osalta sujuvaan rajaliikenteeseen ja rajaturvallisuuteen itärajalla kohdistettu 160 henkilötyövuoden lisäys on positiivinen asia. Lisäresurssit ovat vastaus kasvavaan rajaliikenteeseen ja välttämättömyys rajaliikenteen sujuvuudelle. Tehdyllä lisäyksellä ei kuitenkaan valitettavasti helpoteta meneillään olevan sopeutusohjelman aiheuttamaa turvallisuusvajetta, joka on muodostumassa Pohjois- ja Itä-Suomen haja-asutusalueille sekä Pohjanlahden saaristoalueella.

— Rajaturvallisuus on kokonaisuus, eikä muiden rajojen valvonta saa unohtua itärajan liikenteen kasvaessa, kommentoi puheenjohtaja Eloranta.

Ilonaihe on myös se että Liikennepoliittisessa selonteossa liikennehankkeisiin ja perusväylien kunnossapitoon löytyi budjettikehyksessä rahoitus.

— Perusparannusten ja uusien investointien varmistuttua on tärkeää, että valtiolla on omistuksessaan infran rakennusyhtiöitä. Destian ja Vr-Trackin olemassaolo mahdollistaa sen että liikennehankkeisiin varatut rahat tulevat tehokkaasti käyttöön, sanoo JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan osuus tehdyistä sopeutustoimista on hyvin suuri. Yksin hallinnonalan tutkimuslaitoksiin kohdistettiin 30 miljoonan euron säästövaatimus.

— Tutkimuslaitoksiin kohdistettu säästövaatimus tarkoittaa todennäköisesti merkittäviä henkilöstön irtisanomisia. Kohtuuttomat säästöt myös vaarantavat koko toimialan tutkimuksen, linjaa Eloranta.

Merkittävistä säästötoimista huolimatta valtiontalouden kehykset sisältävät myös hyviä uusia avauksia.

— Erityisesti valtion uusi, aktiivisempi ote asuntopolitiikassa sekä lisäpanostukset harmaan talouden torjumiseen ansaitsevat kiitosta, sanoo JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.