Työministeri Lauri Ihalainen Kuva: STT-Lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

Jatkossa yrittäjän olisi tarjottava myymästään tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle kuitti. Lisäksi työnantajan olisi maksettava työntekijän palkka pankkitilille. Hallitus antoi kyseiset harmaan talouden torjuntaa tehostavat lakiesitykset eduskunnalle 28.3.2013.

– Merkittävä osa harmaaseen talouteen liittyvästä rahaliikenteestä liikkuu käteisenä rahana. Molemmat esitykset lisäävät käteisen rahan käytön valvontaa. Esimerkiksi kuitintarjoamisvelvollisuutta koskeva laki parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia havaita myyntiä, jota ei merkitä kassaan ja kirjanpitoon. Näin asiakkaalla on myös nykyistä paremmat mahdollisuudet valita ja tehdä ostoksensa lakia noudattavassa yrityksessä, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

Yrittäjän velvollisuus tarjota kuitti koskisi käteisellä rahalla ja maksukorteilla tehtyjä ostoksia kaikilla toimialoilla, kuten ravintola- ja majoitusalalla, päivittäistavarakaupassa ja parturi- ja kampaamoalalla.

Kuitista tulisi käydä ilmi myyjän yhteystiedot, tavaran tai palvelun määrä ja luonne, hinta ja arvonlisävero. Ehdotus ei tarkoita, että asiakkaan olisi pakko ottaa kuitti vastaan. Laki ei koskisi yleishyödyllistä yhdistys- ja harrastustoimintaa, ulkona tapahtuvaa tori- ja markkinamyyntiä tai satunnaista ja vähäistä elinkeinotoimintaa.

Lakia valvoisivat poliisi, verohallinto ja aluehallintovirastot. Jos yrittäjä ei tarjoaisi kuittia, valvoja voisi määrätä 300–1000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun.

Tavoitteena pimeän palkanmaksun väheneminen

Työsopimuslain muutos edellyttää, että työnantaja maksaa palkan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Työnantaja voisi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin, kun työntekijällä ei ole pankkitiliä. Työnantajan olisi liitettävä kirjanpitoon työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu selvitys käteisenä tapahtuneen palkanmaksun todentamiseksi.

Työsopimuslain ja kirjanpitolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013 ja kuitintarjoamisvelvollisuutta koskevan lain 1.1.2014. Lakiesitykset ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla: www.tem.fi/lakihankkeet

Lakien valmistelu on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.