Kuva: Mikko Jaakkola

Thaimaan viranomaisten tulee välittömästi aloittaa tutkinta Natural Fruit -tehtaan ja sen emoyhtiön NatGroupin toiminnasta. Ihmisoikeusloukkauksiin Thaimaan vientiteollisuudessa tulee puuttua myös EU:n ja Thaimaan välisissä kauppaneuvotteluissa.

Ananassäilykkeitä ja mehukonsentraattia valmistava Natural Fruit -yhtiö on nostanut Thaimaassa kaksi kannetta Finnwatchin kenttätutkimuskoordinaattorina toiminutta siirtolaisuusasiantuntijaa Andy Hallia vastaan.

Hallilta vaaditaan yli seitsemän miljoonan euron korvauksia. Mikäli hänet todetaan syylliseksi, seurauksena voi olla myös seitsemän vuoden vankeustuomio.

Kanne koskee Finnwatchin loka–marraskuussa 2012 Thaimaassa tekemää tutkimusta ja sen tulosten julkistamista. Hall toteutti kenttätutkimuksen Finnwatchin tilauksesta.

Huolestuttavimmat löydökset perustuivat Natural Fruit -tehtaan työntekijöiden haastatteluihin. Haastatellut, joista osa oli paperittomia siirtolaisia, kertoivat huonoista työoloista, laittoman alhaisista palkoista, henkilökohtaisten asiakirjojen takavarikoinnista, lapsityövoiman hyväksikäytöstä ja liiallisista ylitöistä. Kaikki haastattelut on asianmukaisesti dokumentoitu ja tarkastettavissa.

Finnwatch teki löydöksistä viranomaisilmoitukset Thaimaan ministeriöille jo joulukuussa 2012. Myös Natural Fruitiin oltiin toistuvasti yhteydessä tutkimuksen teon aikaan. Yritys ei kuitenkaan vastannut yhteydenottoihin eikä näin halunnut kommentoida havaintoja.

Räikeistä laittomuuksista epäilty tehdas ja sen emoyhtiö eivät ole edelleenkään joutuneet vastuuseen rikkeistään ja saavat jatkaa toimintaansa.

Finnwatch katsoo, että Andy Hallia vastaan nostettu kanne on paitsi perusteeton, myös osa laajempaa pyrkimystä rajoittaa ihmisoikeuspuolustajien toimintaa ja sananvapautta Thaimaassa.

Julkisuudessa on ollut useita vastaavia tapauksia, joissa Thaimaan keskeisillä vientialoilla, kuten katkarapu-, tonnikala- ja ananastuotannossa, työskentelevien ihmisten perusoikeuksia on loukattu erittäin vakavalla tavalla. Thaimaan viranomaiset eivät ole puuttuneet ongelmiin riittävän tehokkaasti.

Euroopan unioni on Thaimaan kolmanneksi suurin kauppakumppani ja solmi hiljattain sen kanssa vuosia neuvotellun yhteistyösopimuksen. Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja korruption vastustaminen ovat sopimuksen keskeisiä elementtejä. Maaliskuussa EU ja Thaimaa aloittivat kahdenväliset vapaakauppasopimusneuvottelut.

EU:n tulisi näissä neuvotteluissa sekä muussa kanssakäymisessään Thaimaan kanssa nostaa esiin yllä mainitut vakavat ihmisoikeusongelmat ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin edistämään ihmisoikeuksien ja sananvapauden kunnioittamista.

Thaimaan tulee kiinnittää huomiota ihmisoikeuspuolustajien suojeluun ja varmistaa, että ihmisoikeuksien puolesta toimivat järjestöt, tutkijat ja toimittajat voivat tehdä työtään rauhassa ilman häirintää.

Oikeustoimista Andy Hallia kohtaan on luovuttava, ja Thaimaan viranomaisten tulee välittömästi aloittaa tutkinta Natural Fruitin ja sen emoyhtiön NatGroupin toiminnasta.

* * *

Finnwatchin kannanotto suomeksi

Thai Food Processing Association TFPA:n tuore kannanotto Thaimaan ruokateollisuuden vastuullisuudesta ja Finnwatchin raportista

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.