Lastensuojeluun ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset nousivat esille tiistaina 2. huhtikuuta, kun Euroopan neuvoston yleiskokouksen presidentti Jean-Claude Mignon vieraili eduskunnassa. Mignon tapasi muun muassa puhemies Eero Heinäluoman, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajia.

Mignon on kaksipäiväisellä työvierailulla Suomessa Euroopan neuvoston valtuuskunnan ja sen puheenjohtajan, kansanedustaja Susanna Huovisen (sd.) kutsusta. Mignonin ohjelmaan kuului tiistaina tapaamiset muun muassa lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulan sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan kanssa.

Tapaamisten taustalla on parlamentaarisessa yleiskokouksessa valmisteltavana oleva raportti “Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States”. Raportissa noussee esiin myös viime vuonna paljon julkisuutta saanut venäläislasten huostaanottotapaus, jonka takia yleiskokouksen presidentille haluttiin tarjota tietoa lasten oikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa.

        Suomi on oikeusvaltio, jossa viranomaisten päätökset perustuvat lakiin ja lapsen etu on aina päätösten keskiössä. Monimutkaisten asioiden käsittely yksittäistapausten kautta julkisuudessa ei ole mielekästä. Eri maiden välillä on olemassa kattavat kansainväliset sopimukset ja niiden lisäksi vielä virkamiesten välinen tiivis yhteistyö.  Näin voimme varmistaa lapsen edun toteutumisen myös kansainvälisissä perheissä. Olen vakuuttunut, että kykenimme kuvaamaan Mignonille lasten oikeuksien toteutumista Suomessa todenmukaisella tavalla, toteaa EN-valtuuskunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen.

Vierailun aikana Mignon keskustelee myös urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen (vas.) kanssa nuorten tilanteesta sekä Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan estämiseksi laaditusta yleissopimuksesta. Suomen vuonna 2011 allekirjoittama sopimus edellyttää 10 ratifiointia astuakseen voimaan, mutta tähän mennessä sen on ratifioinut vain Albania, Portugali ja Turkki. Niin sanottu Istanbulin sopimus tullee eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2013.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista. Yleiskokous on seuraavan kerran koolla Ranskan Strasbourgissa 22.–26.4.2013. 

Suomen valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtaja Susanna Huovisen lisäksi Kimmo Sasi (varapuheenjohtaja, kok.), Antti Kaikkonen (kesk.), Anne-Mari Virolainen (kok.) ja Pirkko Mattila (ps.) sekä varajäseninä Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), Riitta Myller (sd.), Jaana Pelkonen (kok.) ja Jouko Skinnari (sd.).

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.