Vesitilanne Pohjois-Savossa 2.4.2013

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,36 m, mikä on tasan ajankohdan pitkäaikainen keskiarvo. Kallaveden pinta on nyt 9 cm alempana kuin kuukausi sitten. Vesitilanne on Kallaveden kannalta kehittynyt suotuisasti ajatellen kevään tulvavarastoa. Naapuskosken juoksutuksia jatketaan edelleen. Juoksutus aiheuttaa jäitten heikentymistä Hartikansalon itäpuolisella vesialueella Kallavedellä ja Savivedellä. ELY-keskus pyytää talvikalastajia ja muita jäällä liikkujia tutkimaan kulkureittinsä huolellisesti.

Ennusteen mukaan pinnanlasku jatkuu ajankohdalle tyypillisesti maaliskuun loppuun asti.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on viime maaliskuun aikana lähes puolittunut, ollen nyt 21 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana ja Kallaveden vedenpinnan keskimääräistä korkeampi taso yhdessä Naapuskosken juoksutuksen kanssa on tähän asti pitänyt Unnukan virtaaman ajankohdan keskimääräistä suurempana. Niin kauan, kun Naapuskosken juoksutus jatkuu, Unnukan virtaama on edelleen keskimääräistä suurempi.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on nyt 20 cm alempana kuin kuukausi sitten ja melkein 40 cm alempana kuin vuodenvaihteessa. Pinta on silti vielä puoli metriä ylempänä kuin vuosi sitten.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä säännöstelylupien ylärajat ovat saavuttaneet alimman taitepisteensä Onki- ja Porovedessä. Nykyiset vedenkorkeudet säilytetään likimain odotettaessa sulamisvesien tuloa järviin.  Virtaamat ovat nyt ajankohdan keskimääräisellä tasolla.  Kiuruveden pintaa pudotetaan vielä noin 20 cm ennen pinnannousun käynnistymistä.

Nilsiän reitin järvet ovat vieläkin ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tämän perusteella Kallaveteen on odotettavissa lisävettä jo ennen varsinaisen sulamiskauden alkua.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi on 5 cm ja Iisvesi 9 cm ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Pinnat ovat laskeneet maaliskuussa 8 cm ja 10 cm ja pintojen ennustetaan laskevan edelleen vielä 2-3 viikon ajan.

Järvien jäätilanne

Pohjois-Savon jäämittauksissa jään kokonaispaksuus on noin 50 cm, paikoitellen huomattava osa jäästä on kohvaa. Kokonaispaksuus on hieman ajankohdan keskimääräistä pienempi kauttaaltaan. Mittauspaikoilla mitataan kolmen pisteen jäänpaksuudet muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan ja näitten välillä on havaittu jopa 5 cm eroja.

Lumitilanne

ELY-keskuksen havaintopaikoilla lumen syvyydeksi on mitattu edelleen 50 – 60 cm kaikilla mittauspaikoilla. Lumen paksuus on perinteisesti runsaslumisella Rautavaaralla hieman keskimääräistä pienempi, kun taas muualla Pohjois-Savossa hieman keskimääräistä suurempi.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on ollut laskeva maaliskuussa. Ilmiö on ajankohtaan nähden odotusten mukainen. Pohjavesien korkeudet ovat edelleen hyvällä tasolla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.