Eräs huolestuttavimmista viimeaikaisista rikosilmiöistä Länsi-Uudenmaan alueella on ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien toiminnan lisääntyminen. Ryhmät syyllistyvät pääasiallisesti törkeisiin omaisuusrikoksiin, jotka kohdistuvat veneisiin, autoihin, moottoripyöriin, rakennustyökaluihin ja muuhun arvoltaan merkittävään irtaimeen omaisuuteen. Tekotapana on yleensä murtautuminen, jonka jälkeen anastettu omaisuus pyritään kuljettamaan ulkomaille.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Suomenlahden merivartiosto perustivat vuoden 2013 alussa yhteisen tutkintaryhmän. Sen tarkoituksena on rajat ylittävän kansainvälisen ja järjestäytyneen omaisuusrikollisuuden torjunnan tehostaminen. Osana yhteisen tutkintaryhmän toimintaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Suomenlahden merivartiosto toteuttivat 29–30.3.2013 valvontaoperaation. Sen tavoitteena oli liikennevalvonta sekä törkeiden omaisuusrikosten tutkinnan tehostaminen. Valvontaoperaatioon osallistui Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen, Rajavartiolaitoksen sekä liikkuvan poliisin henkilöstöä.

Valvontaoperaatioon liittyviä toimenpiteitä suoritettiin 29–30.3.2013 Länsi-Uudenmaan alueella sekä Helsingin rajanylityspisteissä. Valvonnan yhteydessä

– otettiin kiinni yhteensä 18 rikoksesta epäiltyä henkilöä, joista 5 esitetään vangittavaksi epäiltynä törkeistä omaisuusrikoksista;

– takavarikoitiin 2 anastetuksi ilmoitettua perämoottoria;

– suoritettiin lukuisia etsintäkuulutuksiin perustuvia toimenpiteitä;

– paljastettiin valtionraja- sekä väärennysrikoksia;

– tarkastettiin noin 200 ajoneuvoa;

– otettiin kiinni 2 rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä sekä suoritettiin useita liikennerikoksiin perustuvia esitutkintoja.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Suomenlahden merivartioston perustaman yhteisen tutkintaryhmän toiminta jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Sen menetelmiin tulee rikostiedustelun ja esitutkintatoimien lisäksi sisältymään jatkossakin valvontaoperaatiot, joiden avulla pyritään tehostamaan liikkuvien kansainvälisten rikollisryhmien torjuntatoimia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.