Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palolan mielestä tänään julkistetut puolustusvoimauudistuksen henkilöstövaikutukset ovat valitettavan suuret. Puolustusvoimien ilmoituksen mukaan tällä hetkellä tehtävää vailla on noin 750 henkilöä, joista irtisanomisuhan alaisiksi jäänee vielä noin 500.

– Kaikissa valtionhallinnon muutoshankkeissa, myös puolustusvoimauudistuksessa, on uudistus  tehtävä hallitulla ja kestävällä tavalla sekä hyvää henkilöstöpolitiikkaa harjoittaen. Valtion henkilöstöä ei tule irtisanoa, vaan valtiotyönantajan on pidettävä kiinni siitä, että henkilöstövähennykset tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta.

Hallinnonuudistuksia tehtäessä pitää muistaa, että niiden ei tule jättää lisäkustannuksia toisaalle julkiseen talouteen.

– Valtion on kannettava omissa toimissaan yhteiskuntavastuunsa työllistäjänä erityisesti näinä vaikeina aikoina, kun työllisyys on muutenkin heikentynyt. Puolustusvoimauudistuksen aikana valtiolta siirtyy eläkkeelle noin 13 000 henkilöä, joten näiden puolustusvoimista mahdollisesti irtisanottavien työllistymisen valtiolle on mahdollista, jos vain tahtoa löytyy.

Palolan mielestä on kohtuutonta, että ne, jotka eivät pysty siirtymään paikkakunnalta toiselle taloudellisista tai perhe- ja omaishoitosyistä, joutuvat irtisanomisen kohteeksi yksilöperustein ja jäävät näin muutosturvan ulkopuolelle.

– Mahdolliset irtisanomiset on tehtävä kollektiiviperusteisesti, eli tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, mikä turvaa muutosturvan henkilöstölle.

– Puolustusvoimauudistuksessa kaikkia puolustusvoimien henkilöstöryhmiä tulee kohdella tasapuolisesti ja uudistukseen on varattava riittävän pitkä aika ja tarvittava tukirahoitus.

Pardialaisia työskentelee puolustusvoimissa, Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa, Millog Oy:ssä ja Leijona Catering Oy:ssä, yhteensä noin 4 700 henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.