Haminan kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmistunut. Selvitys tehtiin virkamiestyönä. Työryhmän ehdotuksessa korostuu opetus- ja varhaiskasvatuksen tilojen kunnon parantaminen. Oppilaaksiottoalueiden muutoksella tavoitellaan yhteensä kuuden koulurakennuksen vähentämistä.

Selvityksessä esitetään tulevaisuuden koulurakenne. Esityksessä yläkoulu keskitetään Vehkalahden kouluun ja Vehkalahden alakoulu siirtyy Poitsilan kouluun. Nykyisestä Pappilansalmen koulusta tulee Keskustan alakoulu. Yhden yläkoulun toteuttamisen jälkeen Haminassa on noin 670:n oppilaan yläkoulu. Alakoulujen suurimmaksi kouluksi jää Keskustan koulu, jonka noin 300 oppilasta asuu keskustassa tai sen lähialueella. Pienin on Pyhällön koulu 71 oppilasta. Muut koulut ovat kooltaan 159 – 227 oppilasta. Esityksessä suljettavat koulut olisivat Kannusjärvi, Kirkkojärvi, Keskuskoulu, Metsäkylä, Summa ja Vilniemi.

Varhaiskasvatuksessa tärkeimpinä esityksinä ovat uuden 120-paikkaisen päiväkodin rakentaminen keskustaan ja mahdollisesti kaupunkiin sijoittuvien yksityisten päiväkotien käyttö. Esiopetus sijoittuu koulujen yhteyteen. Päivähoidon uuden yksikön rakentaminen poistaa käytöstä pieniä huonokuntoisia yksiköitä pääasiassa keskustasta ja sen lähialueilta.

Palveluverkon keskittämisellä tavoitellaan investointien vähennystä. Rakennusten kuntoarvion mukaan seuraavan 15 vuoden aikana nykyisistä koulurakennuksista 10 vaatii peruskorjausta. Mikäli esitys toteutuisi, olisi investointitarve tulevaisuuden rakenteella noin 13 miljoonaa vähemmän kuin nykyisin.

Työryhmä on hakenut esityksellään myös käyttökuluihin säästöä. Suurin säästö tulee rakennusten vuokrien ja tilojen puhtaanapidon osalta. Käyttökuluvuokrat laskevat tilojen pienentymisen ja myös energiatehokkuuden nousun johdosta, pääomavuokra tulee nousemaan investointien johdosta. Ravitsemuskulujen on arvioitu laskevan lähes 10 %, kun ruoanjakelupisteitä vähennetään. Henkilöstökulujen osalta arvioitu säästö on noin 3 %.

Palveluverkon uudistaminen mahdollistaa kiinteistöjen käytön uudelleen arvioinnin, joka toteutetaan kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä.

Lue koko perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen loppuraportti täältä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.