Poliisiin kohdistuvaan sisäiseen valvontaan voi ottaa kantaa otakantaa.fi-palvelussa Sisäministeriö on käynnistänyt valtionhallinnon otakantaa.fi-palvelussa (www.otakantaa.fi) poliisiin kohdistuvaan sisäiseen valvontaan liittyvän kyselyn. Kyselyyn voi käydä vastaamassa 26.4.2013 saakka.

Sisäministeriön työryhmä on parhaillaan selvittämässä poliisiin kohdistuvan sisäisen valvonnan vastuu-, toimivalta- ja resurssikysymyksiä. Kehittämisehdotukset valmistuvat kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Työryhmän asettamisen taustalla on oikeuskanslerin vuonna 2010 antama laaja ratkaisu nk. huumepoliisien kanteluasiassa, jossa katsottiin, että poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan oikeudellinen perusta ja valvonnan kohteen oikeussuoja ovat jossain määrin epäselviä.

Sisäisellä laillisuusvalvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia menettelyitä ja järjestelyjä, joilla voidaan varmistua siitä, että poliisin toiminta on laillista sekä toimenpiteitä, joilla saatetaan lainvastainen, virkavelvollisuuksien vastainen tai muu epäasiallinen toiminta asianmukaisen selvittelyn ja toimenpiteiden kohteeksi. Myös laillisuusvalvontaan eri tavoin liittyvien ihmisten oikeusturva, oikeudet ja velvollisuudet ovat työryhmässä selvitettäviä kysymyksiä. Sisäistä laillisuusvalvontaa toteutetaan poliisiorganisaatiossa kaikilla tasoilla.

Kysely otakantaa.fi:ssä

Lisätietoa poliisiin kohdistuvan sisäisen valvonnan oikeusperustatyöryhmästä sisäministeriön internetsivuilla

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.