YK:n yleiskokous hyväksyi tänään 2.4. historiallisen asekauppasopimuksen äänin 154-3-23. Suomi oli sopimustekstin yksi 108:sta kanssasuosittajasta ja äänesti sopimuksen puolesta.

Sopimusta on valmisteltu jo vuosia. Viime kesänä järjestetyt sopimusneuvottelut loivat vahvan pohjan nyt käydyille neuvotteluille, joiden ansiosta sopimustekstiä on entisestään saatu vahvistettua.

Sopimuksessa päätetään vientiin, tuontiin, kauttakulkuun, kauttakuljetukseen ja välitykseen liittyvistä asesiirtojen säännöksistä. Sopimuksella säädellään ensimmäistä kertaa maailmanlaajuista tavanomaisten aseiden kauppaa. Sillä voidaan torjua myös laitonta asekauppaa, joka aiheuttaa suunnattomia inhimillisiä kärsimyksiä, erityisesti kehitysmaissa. Konfliktit vähiten kehittyneissä maissa, erityisesti Afrikassa, ovat suurimpia kehityksen esteitä.

Sopimuksessa on vahvat kieltomääräykset sekä vahvat siirroissa noudatettavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevat säännökset, joiden vaikutuksia tulee arvioida vietäessä aseita, ammuksia, osia ja komponentteja. Sopimuksessa on myös otettava ammusten, osien ja komponenttien viennissä huomioon viennin vaikutukset sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Tämä on merkittävä edistysaskel kansainvälisenä sopimuskirjauksena.

Sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus tarkastella sopimusta sen voimaanastumisen jälkeen. Sopimus astuu voimaan, kun 50 valtiota on sen ratifioinut ja se avataan allekirjoituksille 3.6.2013.

Suomi on yksi seitsemästä asekauppasopimusprosessin aloitteentekijästä Australian, Argentiinan, Costa Rican, Ison-Britannian, Japanin ja Kenian ohella. Ulkoministeri Tuomioja on toiminut aktiivisesti asekauppasopimuksen aikaansaamiseksi vuodesta 2006 lähtien yhdessä muiden aloitteentekijöiden, Pohjoismaiden, EU- ja YK:n jäsenmaiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.