Kunnat tukevat jo nyt merkittävästi joukkoliikennettä

Linja-autoliitto, Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT esittävät julkisuudessa virheellisiä tietoja joukkoliikenteen nykytilanteesta ja kehityksestä. Väite, että nykyinen järjestelmä, jossa bussiyritykset suunnittelevat reitit, hoitavat liput, markkinoivat ja kuljettavat matkustajat, olisi tehokas ja halpa, on vailla pohjaa. Todellisuudessa Suomessa joukkoliikenteen matkustus on puolittunut 1970-luvulta lähtien. Sama kehityssuunta on jatkunut myös 2000-luvulla maaseutuliikenteessä ja paikallisliikenteessä. Liikenteen tarjonta on pudonnut 10 prosenttia ja matkustajamäärä 12 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2011 kilpailulta suojatussa yksinoikeuksiin perustuvassa linja-autoliikenteessä.

Bussiyritykset nauttivat samalla merkittävää yhteiskunnan tukea, jonka määrä on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Erityisesti juuri kuntien tuen osuus nykymallissa on kasvanut merkittävästi, 156 prosenttia. Tällä hetkellä tuki per matka on muualla Suomessa keskimäärin 1,26 euroa, kun esimerkiksi HSL-alueen kilpailutetussa liikenteessä tuki on 0,72 euroa. Valtion ja kuntien kokonaisrahoituksen osuus maaseutu- ja paikallisliikenteen liikevaihdosta on runsaat 40 prosenttia. Kokonaisrahoitukseen sisältyvät myös julkiset seutu- ja kaupunkilipputuet sekä ostoliikenteen rahoitus, joiden osuus liikevaihdosta on yli 22 prosenttia.

Joukkoliikenne vahvassa kasvussa suurissa kaupungeissa

”Yksinoikeuden suojassa toimivat liikennöitsijät eivät luonnollisesti halua luopua tästä automaattisesta tulosta. Suomen kansallinen tavoite on kuitenkin tulevaisuudessa joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen ja päästöjen vähentäminen. Vuoden 2014 puolesta välistä alkaen maamme bussimarkkinat avautuvat ja myös muut kuin suuret kaupunkiseudut voivat järjestää joukkoliikennepalvelunsa ilman yksinoikeuksien aiheuttamia rajoituksia”, toteaa kaupunkien ja kaupunkiseutujen joukkoliikenneviranomaisia edustavan Suomen Paikallisliikenneliiton puheenjohtaja ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

”Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena nostaa joukkoliikenteen markkinaosuutta päivittäisessä liikkumisessa. Tampereella joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus onkin saatu viime vuosina vahvaan kasvuun joukkoliikenteeseen panostamalla. Kehyskunnissa suunta on ollut samaan aikaan päinvastainen ja joukkoliikenteen käyttö on niissä vähäistä. Vanha järjestelmä ei ole enää vaihtoehto”, Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita toteaa.

”Myös Turun kaupunkiseudulla tilanne on samanlainen. Kehyskuntien nykyinen joukkoliikenne kalliine lippuineen ei houkuttele satunnaisia käyttäjiä tai esimerkiksi nuoria joukkoliikenteen käyttöön. Tarve kaupunkiseudun uudelle, yhteiselle joukkoliikennejärjestelmälle on ilmeinen”, kertoo Turun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte.

Pääkaupunkiseudun toimiva joukkoliikennejärjestelmä on kuntien ansiota

Valtio käyttää joukkoliikenteeseen vuosittain lähes 100 miljoonaa euroa valtion tukea. Tästä summasta vain alle kuusi miljoonaa suuntautuu pääkaupunkiseudulle, vaikka joukkoliikennemarkkinoista yli 60 prosenttia on keskittynyt Helsingin seudulle. Helsingin seudun joukkoliikenteen erityispiirre onkin, että HSL-kunnat rahoittavat joukkoliikennettä vuosittain merkittävästi. Tänä vuonna kuntien joukkoliikenteen rahoitus on yli 290 miljoonaa euroa.

”Helsingin seudulla joukkoliikenteen tarjonta ja matkustus onkin kasvanut jatkuvasti, josta kiitos kuuluu kuntatoimijoille”, Rihtniemi sanoo.

Helsingin seudun liikenne vastaa bussien lisäksi metron, raitiovaunun, lähijunan ja lauttojen liikenteestä, liikenteen suunnittelusta, hankinnasta, lippujärjestelmästä, informaatiosta ja asiakaspalvelusta Helsingin seudulla. HSL:ssä työskentelee 350 henkeä, joista puolet toimii tuotannollisessa työssä asiakaspalvelussa ja matkalipuntarkastajina. Henkilöstökulut ovat alle kolme prosenttia HSL:n budjetista. Suurin menoerä on liikennöitsijöille maksettavat liikennöintikorvaukset, joiden osuus on noin 80 prosenttia HSL:n vuotuisesta toimintabudjetista. Varsinaisen suunnittelun kustannus on alle prosentti HSL:n liikevaihdosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.