Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa jääsahaukset tulevana viikonloppuna. Lauantain ja sunnuntain aikana on tarkoitus sahata Perhonjoen alaosalla, Kyrönjoen alaosalla Mustasaaressa sekä Isossakyrössä. Maanantaina tai tiistaina on vuorossa Lapväärtinjoen alaosa Kristiinankaupungissa.

Jääsahauslaite painaa noin 11 tonnia ja edellyttää turvallista työskentelyä varten 50 senttiä vahvaa teräsjäätä. ELY-keskuksen tällä viikolla tekemät jäämittaukset osoittavat, että jokijäät ovat viime viikkojen aikana edelleen paksuuntuneet.  Esimerkiksi Mustasaaren Mälsorissa jäät ovat kahden viimeisen viikon aikana paksuuntuneet noin 7 senttiä.

Jääsahauspaikat on valittu aikaisempina vuosina todettujen jääpatopaikkojen ja kohteiden sahauskelpoisuuden perusteella. Jääsahauksen tavoitteena on heikentää jäätä ja pienentää isojen jääpatojen riskiä. Tarkemmat jääsahauspaikat ovat Perhonjoen alaosalla jokisuisto ja Kyrönjoella Isonkyrön keskustan seutu, mm. vanhan kirkon suvanto sekä alaosalla jokisuisto. Lapväärtinjoella jääsahauskohde on jokisuistossa venevajojen (ruuhihuoneiden) alapuolella. Valtatie 8:n läheisyydessä Lapväärtinjoen jäänpaksuus ei ole riittävä jääsahauslaitteelle.

Jäitä on sahattu aikaisempinakin vuosina Perhonjoella ja Kyrönjoella. Lapväärtinjoella ei tiettävästi aikaisemmin ole sahattu. Koska tulva- ja jääpatoriski on tänä keväänä selvästi normaalia suurempi Lapväärtinjoella, niin sahauksella yritetään helpottaa kevään tulvatilannetta erityisesti Lapväärtin taajamassa.

Jääsahauslaite on Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteinen ja se tulee Perhonjoelle Kalajoelta. Ensi viikon loppupuolella kone siirtyy Pohjois-Pohjanmaalle.

Tämän hetken tulvaennusteiden mukaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tulvahuippu ajoittuu huhtikuun viimeiselle viikolle.  Keski-Pohjanmaalle tulvahuippua odotetaan huhtikuun–toukokuun vaihteessa.  Tulva-alueiden asukkaiden on syytä varautua omatoimiseen tulvantorjuntaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.