Oulun seudun kunnat ja valtio ovat solmineet 5. huhtikuuta maankäytön, liikenteen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) aiesopimuksen vuosille 2013-2015. Tavoitteena on turvata palvelujen saavutettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta yhteisen maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmien suunnittelun avulla.

Sopimuksen allekirjoittivat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Merja Kyllönen ja seitsemän Oulun seudun kuntaa: Hailuoto, Kempele, Limanka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Lisäksi mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Aiesopimuksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista. Kuntia kannustetaan kehittämään yhdessä monipuolista ja vaihtoehtoja tarjoavaa asuntotuotantoa ja palveluja. Sopimuksella tavoitellaan myös energiatehokasta rakentamista, yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa sekä monipuolisen ja viihtyisän elinympäristön luomista.

“Oulun seutu on ollut edelläkävijä maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen yhteensovittamisessa. Asuntomarkkinat toimivat ja seudulla näkyy sitoutuminen alueen kehittämiseen yhdessä. Tämä aiesopimus on keskeinen työkalu jatkossa tässä tärkeässä työssä”, sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Aiesopimuksen tavoitteena on myös hyödyntää liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä tehokkaasti älyliikenteen ratkaisuja.

“Koska Oulu on tunnettu vahvasta teknologiaosaamisestaan, on se myös hyvä kasvualusta liikenteen älypalveluille. Olen iloinen siitä, että Oulun suunnitelmat liikennejärjestelmän kehittämiseksi tukevat hienosti valtakunnallisia liikennepoliittisia tavoitteita. Esimerkiksi joukkoliikennettä suunnitellaan seudulla fiksusti yhtenä kokonaisuutena”, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Oulun seudulle tullaan laatimaan myös erillinen kasvusopimus. Oulun seutu on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Kasvusopimuksessa huomioidaan uudistumis- ja kilpailukyvyn kehittäminen ja elinkeinoelämän muutos, erityisesti ICT:n osalta.

MALPE-aiesopimus on jatkoa Oulun seudun kuntien ja valtion väliselle aiesopimukselle, joka oli voimassa vuoden 2012 loppuun asti. Aiesopimuksen toteutumista seuraa erikseen asetettava valtion ja kuntien välinen aiesopimuksen seurantaryhmä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.