Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen

Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen eilinen käänne palautti kasvukynnyksen verojärjestelmäämme. Myönteistä uudistuksessa on yhteisöveron alennus ja osinkoverotuksen muuttuminen kannustavammaksi 60 000-150000 euron osinkojen välillä.

150 000 euron ylittävältä osalta epäsuhta 32 prosentin pääomaveron ja noin 41 prosentin yhteisö-ja osinkoverotuksen kokonaisvaikutuksen välillä säilyy. Tämä on omiaan suuntaamaan yksityisiä pääomia riskipitoisen yritystoiminnan sijasta kansantalouden kannalta passiivisempiin kohteisiin.

Valtaosalla suomalaisomisteisista yrityksistä yhteisöveron ja osinkoverotuksen kokonaisvaikutus joko hieman kiristyy tai pysyy ennallaan. Yritys hyötyy uudistuksesta edellyttäen, että yrittäjä-omistaja tyytyy aikaisempaa pienempään omaan osuuteen. Tämä heikentää yrittäjyyden yleistä kannustavuutta.

Ulkomailta omistetut yritykset pystyvät sen sijaan hyödyntämään yhteisöveron alennuksen kokonaisuudessaan, koska niiden maksamien osinkojen verotus ei kiristy. Kasvollisen kotimaisen omistajuuden kannalta verouudistus sisältääkin näin ollen ristiriitaisia piirteitä.

Uudistuksen ympärillä käyty keskustelu nosti paikoin hyvin kiihkeitä asenteita yritysten kasvua ja siihen liittyvää vaurastumista kohtaan. Yleiseksi vaatimukseksi nousi, että yritysveron alennuksen tuoma hyöty on leikattava kotimaisilta omistajilta pois – ulkomaiseen omistukseen ei vastaavaa painetta kohdistunut.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.