HK Ruokatalo Oy:n palkkaama urakoitsija puhdistaa jätevesipäästön takia likaantuneen Krakanojan sivu-uoman. Pakkalan Krakanpuistossa virtaavan sivu-uoman ruoppaustyö tehdään päiväaikaan. Työ aloitetaan 4.4.2013 ja se kestää noin viikon. Puistoalueella tehtävä työ saattaa aiheuttaa alueen asukkaille ja ulkoilijoille väliaikaista haittaa.

Krakanojan pääuoma on noin neljän kilometrin mittainen, vahvasti lähdevaikutteinen, alkuperäisessä uomassaan mutkitteleva puro. Krakanojan pääuoman alajuoksu on nimetty maakunnallisesti merkittäväksi luontokohteeksi ja yläjuoksu on paikallisesti merkittävä luontokohde. Lisäksi Krakanoja on meritaimenen lisääntymispuro.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.