Kuva: Nordstream / Viestintä
  • Yleisötilaisuudet järjestetään viidellä paikkakunnalla
  • Kansainvälinen Espoo-konsultaatioprosessi käynnistyy samanaikaisesti

Nord Stream – laajennushankkeen Suomen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuuleminen alkaa tänään. Yleisötilaisuudet järjestetään viidellä paikkakunnalla huhtikuun 2013 aikana.

Nord Stream AG aloitti laajennushankkeen kansallisen ympäristö-vaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Suomessa 25. maaliskuuta 2013, ja siihen liittyvä YVA-ohjelma on laitettu nähtäville tänään. Nord Stream -laajennushankkeen tavoitteena on kasvattaa maakaasun kuljetus-kapasiteettia yhdellä tai kahdella lisäputkilinjalla Venäjältä Itämeren poikki Euroopan unioniin.

YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ja että nämä vaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa. YVA arvioi ja vertailee eri hankevaihtoehtoja ja tarjoaa tietoa kansalaisille osallistumisen pohjaksi. YVA-menettely on kaksivaiheinen: YVA-ohjelmavaihetta seuraa YVA-selostusvaihe, ja niiden arvioidaan kestävän yhteensä noin kaksi vuotta. YVA-menettelyä seuraa lupamenettely, joka on varsinainen päätöksentekoprosessi.

YVA-ohjelmassa kuvataan suunnitellun hankealueen nykytila ja esitetään, mitä hankkeen reittivaihtoehtoja sekä ympäristövaikutuksia tullaan selvittämään. Suomessasuunniteltu laajennushankkeen reittivaihtoehto seuraa olemassa olevien kahden Nord Stream -putkilinjan reittiä. Suomen reittiosuus on noin 370 kilometriä pitkä ja koko reitti yhteensä noin 1 250 kilometriä. Vaikutukset on tarkoitus arvioida esimerkiksi vedenlaatuun, merieliöstöön, merenkulkuun, kalastukseen, kulttuuriperintökohteisiin ja Suomen talousvyöhykkeen tulevaan käyttöön liittyen.

YVA-ohjelma on nähtävillä Suomen etelärannikon kunnissa ja Ahvenanmaalla 8.4.–6.6.2013 välisenä aikana. Nord Stream -laajennushankkeen yleisötilaisuudet kuulemisaikana pidetään seuraavasti:

  • 16.4.2013 Helsinki, Marina Congress Center, (Katajanokanlaituri 6) klo 18.00
  • 17.4.2013 Turku, Forum Marinum, (Linnankatu 72) kello 18.00
  • 18.4.2013 Hanko, kaupungintalo, (Vuorikatu 1) kello 18.00
  • 22.4.2013 Kotka, Höyrypanimo, (Metsontie 41) kello 18.00
  • 24.4.2013 Maarianhamina, Hotel Arkipelag, (Strandgatan 35) kello 18.00

Suuri yleisö on tervetullut tilaisuuksiin tutustumaan laajennushankkeeseen ja sen YVA-ohjelmaan sekä esittämään kysymyksiä niihin liittyen.

Kansainvälinen konsultaatio järjestetään Espoon yleissopimuksen mukaisesti. Sen johdosta Suomen viranomaiset toimittavat YVA-asiakirjat myös Itämeren muille rannikkovaltioille, joihin hanke saattaa vaikuttaa.

Yhteysviranomainen kokoaa kansallisen ja kansainvälisen konsultaation puitteissa virallisesti toimitetut mielipiteet ja lausunnot, ja laatii niiden perusteella oman lausuntonsa kuukauden kuluessa julkisen kuulemisvaiheen päättymisestä.

Nord Stream AG on sitoutunut avoimeen, läpinäkyvään ja aktiiviseen vuoropuheluun ja tiedon vaihtoon ympäristöviranomaisten, kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa kaikissa Itämeren maissa.

Lisätietoa Nord Stream -laajennushankkeesta ja sen YVA-menettelystä Suomen talousvyöhykkeellä, sekä YVA-ohjelma-aineistot löytyvät osoitteesta:

www.nord-stream.com/extension-fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.