Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää Alppilan yläasteen opettajan virkasuhteen purkamista liian rankkana toimenpiteenä.

Opettaja oli poistanut häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan koulun ruokalasta työntämällä tämän ulos, kun oppilas ei ollut noudattanut opettajan antamaa poistumismääräystä. Helsingin opetusvirasto päätti opettajan palvelussuhteen.

– Pelkästään Helsingin kaupungin kouluissa kirjataan vuosittain noin 400 vaara- ja uhkatilannetta, joissa on jouduttu puuttumaan oppilaiden käyttäytymiseen. Kysymys ei olekaan viime kädessä juridinen, vaan moraalinen: mitä koulu ja yhteiskunta voivat nuorilta vaatia. Edellytetäänkö heiltä yhteisten sääntöjen noudattamista vai saako yksilö viime kädessä tehdä kuten haluaa, Luukkainen kysyy.

– Turvallisuus on tinkimätön ykkösasia kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Jos se on vaarassa, on vastuullisen aikuisen toimittava. Opettaja on vastuussa oppilaistaan ja heidän turvallisuudestaan. Esimerkiksi poliisia ei ole paikalla silloin, kun jotain äkillistä koulussa tapahtuu.

– Oppilailla on lailla turvattu oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Ei olekaan kohtuullista, että yhden tai muutaman oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi muun ryhmän työskentely estyy, Luukkainen toteaa.

Luukkaisen mukaan opettaja jättää erottamispäätöksestä oikaisuvaatimuksen opetuslautakunnalle. Kaupungille annetaan näin vielä mahdollisuus harkita asiaa uudelleen. Tarvittaessa asia viedään Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.