STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpää

STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mielestä hallituksen päättämä yhteisöveron alentaminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin pitää saattaa voimaan asteittain.
– Siten voidaan lieventää uudistuksen vaikutuksia verotuloihin ja pienentää julkisen sektorin velkaantumista. Yritykset saisivat yhtä kaikki varmuuden siitä, mikä on lähivuosina yritysverotuksen taso ja siten investointien suunnittelu Suomeen helpottuu.

Mäenpään mielestä alennus tulisi toteuttaa siten, että ensi vuoden alusta alkaen yhteisöveroa laskettaisiin asteittain niin, että päätetty alennus olisi kokonaisuudessaan voimassa 2017.
– Alennuksen toteuttamistapa on vastaava kuin selvitysmies Jorma Elorannan maan hallitukselle laatimassa Investointeja Suomeen –raportissa, Mäenpää vertaa.

STTK:n puheenjohtaja korostaa, että veroratkaisujen niin sanottujen dynaamisten vaikutusten huomiointi tuottovaikutuksissa ei ole kestävää julkisen talouden vastuullisen hoidon kannalta.
– Malli poikkeaa esimerkiksi vuoden 2004 yritysverouudistuksesta. Dynaamiset vaikutukset tulevat vasta pidemmän ajan kuluessa, joten asteittainen alennuksen voimaantulo on perusteltu.

STTK on tyytyväinen siihen, että osinkouudistuksen pahimpia valuvikoja korjattiin. Osinkoverotukseen jäi kuitenkin edelleen houkutuksia muuntaa palkkatuloja alemmin verotetuiksi osinkotuloiksi toimimalla yhtiöiden kautta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.