Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt 11 293 000 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille vuoden 2013 toimintaan. Avustusta sai 67 järjestöä. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Keskeisenä avustusperiaatteena on nuorisolain toteuttaminen. Avustukset myönnetään tulosperusteisesti ottaen huomioon järjestöjen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Lisäksi järjestöjen toiminnan ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä ja aktiivisuutta nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa arvioitiin.

Nuorisojärjestöt ovat tärkeitä toimijoita niin harrastusmahdollisuuksien tarjoajina kuin aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattajina. Nuorten järjestöjen kautta kanavoituu yhteiskunnalliseen keskusteluun usein näkökulmia, jotka muuten saattaisivat jäädä paitsioon. Järjestöjen tukeminen on tärkeää paitsi nuorten äänen esiin tuomiseksi myös yhteiskunnan moniäänisyyden turvaamiseksi.

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen avustusmäärärahoja on jaossa vuodelle 2013 suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna, vaikka avustussumma on pienempi kuin vuonna 2012. Tämä selittyy järjestökentän muutoksilla: muun muassa suuri avustuksen saaja, Kalevan Nuorten Liitto ry, yhdistyi viime vuonna Suomen Nuorisoseurojen Liiton kanssa ja on siirtynyt rahoitettavaksi nuorisotyötä tekevien järjestöjen määrärahoista.

Esityksen nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen tulosperusteisten valtionavustusten jaosta on valmistellut nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunta.

valtakunnalliset_nuorisojarjestot_2013(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.