Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Kuvaaja: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan hallituksen kehyspäätös tuo Suomen takaisin kasvu-uralle. Ministeri Urpilainen esitteli tänään 9.4.2012 eduskunnassa valtiontalouden kehykset vuosille 2014–2017.

Hallitus teki kehysriihessä työllistämisedellytysten eteen oman osuutensa. Yrityksillä on nyt vastuu näyttää, mihin ne pystyvät.

– Jos emme onnistu työllisyyden vahvistamisessa, meillä on edessä lisää vaikeuksia: uusia leikkauksia, palveluiden karsimista ja yhä korkeampia veroja. Jos emme tee tilanteelle mitään, taantuma, rakennemuutos ja kestävyysvaje vievät meiltä hyvinvoinnin pohjan.

Hallitus teki kehysriihessä runsaasti päätöksiä, joilla haetaan työllisyyden ja teollisuuden kasvua. Alennamme yritysten yhteisöverokantaa 20 prosenttiin. Verotuksen painopistettä siirretään tuloksen verotuksesta ulos jaetun voiton verottamiseen. Lisäksi teollisuuden työllistämismahdollisuuksia kohennetaan rikkikompensaatiolla.

– Teemme kaikkemme, jotta Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja elinkelpoiset työpaikat pysyvät Suomessa.

Hallitus on Urpilaisen mukaan pyrkinyt tekemään myös menosäästöt mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.

– Yritysverokokonaisuus on tuloeroja kaventava. Koko kehyspäätöksen toimet kokonaisuutena myös lievästi kaventavat tuloeroja. Työllisyyden hoidon määrärahat säilyvät nykytasolla. Perusturvaa ei leikata. Arvonlisäveroa ei koroteta. Pienituloisimpien palkansaajien verotus kevenee. Asumistuen taso nousee.

– Tasapainotusta ei tehty köyhimpien kustannuksella. Olemme tällä hallituskaudella päättäneet jo perusturvan nostosta, solidaarisuusveroista, vanhusten oikeudesta palveluihin ja nuorisotakuusta.

Kehysriihen sopeutustoimet jäivät ennakoitua pienemmiksi. Hallituksen päättämät uudet lisäsopeutustoimet ovat nettomääräisesti yhteensä noin 600 milj. euroa vuoden 2015 tasolla. Kaikkiaan tällä vaalikaudella päätetyt sopeutustoimet ovat nettomääräisesti noin 5,2 mrd. euroa vuoden 2015 tasolla.

Suomen on oltava tulevina vuosina entistä parempi maa yrittää ja työllistää. Verotus ei yksin ratkaise yritysten kohtaloa, mutta se on valtion voimallisimpia keinoja viestiä mitä se niiltä haluaa.

– Me tarvitsemme kasvua. Vain kasvun ja työnteon avulla saamme lisää verotuloja ja vähennämme budjettivajetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.