Lääkäreiden mielestä viidennes työkyvyttömyyseläkkeistä on vältettävissä oikea-aikaisella kuntoutuksella. Tämä käy ilmi lääkäreille tehdystä kuntoutuskyselystä, johon vastasi 2 200 lääkäriä. Kustannussäästö näistä tarpeettomista työkyvyttömyyseläkkeistä olisi vuodessa noin 600 miljoonaa euroa. Suomessa jää jokaisena työpäivänä 110 työikäistä ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuodessa saman verran, kuin Savonlinnassa on asukkaita.  Näistä joka viides, eli suurin piirtein Mäntyharjun asukkaiden verran, olisi vältettävissä.

Lääkäreillä on liian vähän tietoa

Kuntoutustarpeet ja tarjolla olevat ratkaisut eivät tällä hetkellä selvästikään kohtaa. Ratkaisuksi lääkärit ehdottavat muun muassa eri tahojen kuntoutustietämyksen lisäämistä. Eniten lääkäreiden mielestä pitäisi lisätä juuri lääkäreiden itsenä tietoa kuntoutuksesta, (73 % vastaajista). Kysyttäessä kenen muiden tietämystä kuntoutuksesta pitäisi lisätä, vastaavat lääkärit: Perusterveydenhuollon henkilöstön (54 %), potilaiden itsensä (51 %) sekä työnantajien (48 %).

–          Lääkäreillä on selvästi ihan liian vähän tietoa. Lääkärit arvioivat myös, että kuntoutustulokset olisivat parempia, jos reagointi kuntoutukseen olisi oikea-aikaisempaa, ja sekä potilas että työnantaja sitoutuisivat kuntoutukseen nykyistä paremmin. Suuri ongelma tuntuu olevan se, että potilasta ei oikein osata ohjata oikeaan paikkaan lääkärikäynnin jälkeen. On vaikeaa löytää sellaista tahoa, joka ottaisi kuntoutuspotilaan kokonaisuudessaan vastuulleen, toteaa Avire-yhtiöiden ylilääkäri Veli-Pekka Valkonen.

Yhteistyö ei toimi

Lääkärit pitävät nykyistä kuntoutusjärjestelmää liian byrokraattisena ja pirstaloituneena. Lääkärit kokevat myös, että eri tahojen välinen yhteistyö ei tällä hetkellä toimi.

–          Tämä tulos ei yllätä. Lääkäreiden vastauksista käy myös ilmi, että lääkäreiden kuntoutustietoisuus on liian paljon painottunut sairauksien hoitoon, eikä potilaiden toimintakyvyn vahvistamiseen tai ammatilliseen kuntoutukseen, kertoo Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen.

Rahaa on tarpeeksi

Kuntoutuskyselystä käy ilmi, että lääkäreiden mielestä pitäisi olla olemassa erillisiä kuntoutuskoordinaattoreita, jotka huolehtisivat yhteistyössä potilaan ja työnantajan kanssa kaikista kuntoutukseen liittyvistä käytännön asioista. Lääkärit arvioivat, että rahaa kuntoutukseen on kyllä riittävästi. Myöskään palveluntuottajista ei ole pulaa. Lääkärit eivät kaipaa myöskään nykyistä enempää yhteiskunnallista keskustelua.

Suomessa jää jokaisena työpäivänä 110 työikäistä ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Näistä 1/3 mielenterveydellisistä syistä, 1/3 tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuen ja 1/3 muista sairauksista johtuen, esim. kasvaimet, verenkierto- ja hengityselinsairaudet.

Esimerkki työkyvyttömyyseläkkeen kustannuksista :  Jos 35-vuotias, noin 3 000 € kuukaudessa tienaava jää työkyvyttömyyseläkkeelle, tulee siitä kustannuksia 1,2 miljoonaa euroa kunnes henkilö täyttää 65 vuotta. Kuntoutus maksaisi noin 5 000 euroa.

Avire-yhtiöiden, Suomen Lääkäriliiton ja Kuntoutussäätiön yhteistyössä tekemään kuntoutuskyselyyn vastasi 2 200 lääkäriä. Sähköinen kysely toteutettiin ajalla 19. – 28.3. Vastanneista lääkäreistä 64 % oli naisia, 36 % miehiä. Maantieteellisesti vastaajat sijoittuivat väestön jakautumisen mukaisesti.

Kuntoutuskysely oli hyvin laaja ja sen tuloksia avataan tarkemmin vielä kevään aikana.

yhteenveto-kuntoutuskyselysta(pdf)

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.