Opetusministeri Jukka Gustafsson

Julkisuudessa on keskusteltu paljon Alppilan koulussa tapahtuneesta valitettavasta välikohtauksesta, jonka seurauksena Helsingin kaupunki päätti päättää erään opettajan palvelussuhteen. Opetusministeri Gustafssonin mielestä keskustelun laineet ovat lyöneet korkeina ja yksittäistapauksesta on haluttu vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– On tärkeää, ettei tätä tapausta tulkittaisi merkiksi siitä, ettei työrauhaongelmiin voi tai pidä koulussa puuttua. Työrauhan turvaaminen on opettajan tärkeimpiä tehtäviä ja opettajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua vaarallisiin ja uhkaaviin tilanteisiin myös voimatoimin, ministeri Gustafsson korostaa.

– En halua ministerinä ottaa kantaa tähän valitettavaan yksittäistapaukseen. On tuomioistuimen arvioitava asia, onko opettajan voimankäyttö ollut oikeassa suhteessa tilanteen uhkaavuuteen. Samoin on tuomioistuimen arvioitava, onko Helsingin kaupungin menettely asiassa ollut oikea ja kohtuullinen.

– Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että opettajat tarvitsevat riittävät keinot puuttua työrauhaongelmiin ja oikeuden puuttua uhkaavaan tilanteeseen tarvittaessa myös voimakeinoja käyttäen. Samalla on selvää, että voimankäyttö ei ole ensisijainen ratkaisukeino, vaan se on varattu poikkeuksellisiin uhkaaviin ja väkivaltaisiin tilanteisiin ja käytettävän voiman tulee olla suhteessa tilanteen uhkaavuuteen.

– Olen ministerinä voimakkaasti korostanut työrauhan ja hyvinvoinnin merkitystä koulussa. Olen tuomassa vielä tämän kevään aikana eduskunnan käsittelyyn kaksi lakiesitystä, joilla parannettaisiin koulun työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Nämä esitykset muodostavat kokonaisuuden, jolla puututaan pahoinvoinnin ja työrauhattomuuden syihin sekä parannetaan ja selkeytetään koulun ja opettajan keinoja puuttua työrauhaongelmiin.

– Yleisenä periaatteena haluaisin korostaa sitä, opettajilla pitää olla riittävät keinot puuttua vaaratilanteisiin, mutta samalla voimakeinoja pitää käyttää vain kun se on välttämätöntä, Gustafsson linjaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.