Poikkeuksellinen säätila, niin kutsuttu radiokeli, aiheuttaa häiriötä antenni-tv-vastaanottoon Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Havaintoja radiokelien vaikutuksesta antenni-tv-vastaanottoon on tehty Itä- ,Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomessa.

Häiriöitä esiintyy tyypillisesti tietyillä kanavilla. Kanavilla voi esiintyä ajoittaisia katkoksia tai ne eivät näy lainkaan. Radiokelien vaikutus antenni-tv-vastaanottoon riippuu myös vuorokaudenajasta. Esimerkiksi aamulla televisio voi näkyä hyvin ja illalla vastaanotossa voi ilmetä ongelmia.

Radiokelit ovat jatkuneet poikkeuksellisen pitkään hyvin voimakkaina noin kahden viikon ajan. Tyypillisesti ilmiö kestää tunneista vuorokausiin riippuen korkeapaineen selänteen liikkeistä. Häiriöt häviävät säätilan muututtua.

Radiokelihäiriössä on kysymys lähetyssignaalien niin sanotusta ylipitkästä etenemisestä, jolloin yhden lähetysaseman signaali häiritsee toisen lähetysaseman näkyvyysalueen vastaanottoa. Ilmiö esiintyy yleensä korkeapaineen vallitessa. Radiokelihäiriössä sääolosuhteet saattavat aiheuttaa radiotaajuuksille kanavan, jossa signaali etenee heijastumalla jopa satojen kilometrien päähän ja aiheuttaa häiriöitä.

SÄÄTILOJEN JA RADIOKELIEN VAIKUTUS TV-LÄHETYSTEN VASTAANOTTOON

Tv-vastaanoton signaalin voimakkuuteen vaikuttavat laitteiden ohella myös säätilat. Esimerkiksi vesi- ja lumisateet, sumu ja kesällä puiden lehdet vaimentavat tv-signaalia. Talvella lumen kertyminen antenniin voi vaikuttaa suurestikin antennin ominaisuuksiin ja toimivuuteen.

Sääilmiöistä hankalimpia ovat ns. radiokelit, jotka saattavat jopa kokonaan katkaista lähetysten näkymisen. Radiokeleissä on kysymys radiosignaalien nk. ylipitkästä etenemisestä. Ilmiön aiheuttamat olosuhteet muodostuvat, kun ilmakehän alaosassa ilman lämpötila nousee kerrostuneesti ylöspäin ja ilman suhteellinen kosteus samassa kerroksessa laskee jyrkästi ylöspäin mentäessä. Tämä aiheuttaa radiotaajuuksille kanavan, jossa signaali etenee heijastumalla jopa satojen kilometrien päähän ja aiheuttaa häiriöitä. Radiokelin vaikutus lähellä asemaa on pieni. Näkyvyysalueen reunalla, noin 50-60 kilometrin päässä asemasta, se on suurempi.

Poikkeuksellinen radiokeli saattaa häiritä vastaanottoa kahdella tavalla. Halutun aseman signaalin voimakkuus voi pudota voimakkaasti tai kauempana olevan, samalla kanavalla lähettävän aseman signaalin taso voi nousta ylipitkän etenemisen johdosta. Tv-katsojalle tämä saattaa merkitä sitä, että voimakkaiden radiokelien aikana tv-lähetykset eivät näy lainkaan.

Radiokelejä esiintyy yleensä korkeapaineen vallitessa. Lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei ole mahdollista estää. Radiokelit voivat kestää tunneista vuorokausiin. Häiriöt häviävät säätilan muuttuessa. Tv-katsoja voi vähentää radiokelihäiriöiden vaikutusta tehokkaammalla, suuntaavammalla ja paremmalla etu-takasuhteella varustetulla antennilla. Lue lisää Pientalon antennioppaasta. Radiokelien häiriövaikutusta voi vähentää varmistamalla, että signaalin taso on vähintään 80 prosenttia kaikilla kanavanipuilla.

Lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei pystytä korjaamaan. Digita seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta internet-sivuilla osoitteessa www.digita.fi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.