Poliisiin kohdistunut syyte taposta hylättiin 

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla hylännyt vuonna 1961 syntyneeseen helsinkiläiseen poliisimieheen kohdistetun syytteen naisystävänsä taposta.  

Syytteet perustuivat tapahtumiin heinäkuussa 2010 miehen kesämökillä Rantasalmella. Syytteen mukaan mies oli tappanut vuonna 1940 syntyneen naisystävänsä hukuttamalla hänet. Hukkuminen oli aiheuttanut sydänpysähdyksen, ja nainen oli kuollut seuraavana päivänä tajuihinsa tulematta.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen näyttämättömänä. Hovioikeus sitä vastoin katsoi, että mies oli tappanut naisystävänsä hukuttamalla hänet, ja tuomitsi miehen rangaistukseen taposta. Hovioikeuden mukaan asiassa voitiin riittävällä varmuudella sulkea pois muut naisen äkillistä kuolemaa selittävät syytteelle vaihtoehtoiset tapahtumainkulut eikä miehen syyllisyydestä tahalliseen henkirikokseen jäänyt varteenotettavaa epäilyä.  

KKO toimitti asiassa suullisen käsittelyn. KKO piti hovioikeuden tavoin erittäin epätodennäköisenä, että hukkuminen matalaan rantaveteen olisi voinut johtua yksinomaan tapaturmasta. Myös itsemurhan mahdollisuus voitiin sulkea pois riittävällä varmuudella. KKO:n mukaan ei kuitenkaan voitu sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että päihtynyt uhri oli ilman miehen syytteissä tarkoitettua myötävaikutusta hengittänyt vettä, mistä oli aiheutunut sydänpysähdys, tai että hän oli saanut sairauskohtauksen ja sen seurauksena joutunut veden varaan. Kuolemaan johtaneet tapahtumat olivat jääneet epäselviksi, eikä syytteelle vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen mahdollisuutta ollut voitu asiassa esitetyllä näytöllä sulkea pois. Näin ollen syyllisyydestä jäi varteen otettava epäily. 

Myös toissijaiset syytteet kuolemantuottamuksesta hylättiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.