Koulujen jokakeväiset luokkaretket ovat vilkkaimmillaan toukokuussa. Busseilla tehtävien luokkaretkien suosiosta, lasten ja nuorten liikkumisesta kertoo ehkä parhaiten se, että suuri osa Suomen tilausbussikalustoa on koululaisten luokkaretkikäytössä toukokuun puolesta välistä alkaen.

Jotta luokkaretket ja muut tilausmatkat onnistuisivat mahdollisimman laadukkaasti, matkan suunnitteluun ja tilaamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Vastuullinen kuljetuksen tilaaja selvittää, että bussiyritys täyttää laissa säädetyt velvoitteet työnantajana eli noudattaa työ- ja lepoaikalakeja, maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä noudattaa muita lakiin perustuvia velvoitteita. Kokeneet ammattikuljettajat ja hyvätasoinen ja asianmukaisesti huollettu bussikalusto takaavat turvallisen ja luotettavan matkan.

Tilausbusseilla tehdään vuodessa noin 14 miljoonaa matkaa. Bussi on tilastojen mukaan erittäin turvallinen liikkumismuoto.

Bussiyritysten alueelliset yhteystiedot on koottu nettisivulle www.linja-autoliitto.fi. Tietoa tilaajavastuulaista on luettavissa www.tilaajavastuu.fi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.