Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko toivoo, että lääkealan ammattilaisten osaamista hyödynnetään aiempaa enemmän ikäihmisten lääkehoidon toteuttamisessa.

“Kotona asuvilla 75 vuotta täyttäneillä on jo nyt käytössään keskimäärin kahdeksan lääkettä ja laitoshoidossa olevilla noin yksitoista lääkettä. Väestön ikääntyminen lisää lääkkeiden kulutusta entisestään. Samalla asiakasmäärät ja -tarpeet ikäihmisten palveluissa kasvavat niin, ettei mikään ammattiryhmä pysty niihin yksin vastaamaan”, totesi ministeri Risikko Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti -seminaarissa torstaina 11. huhtikuuta.

Ministeri Risikko muistuttaa, että kaikkien ammattiryhmien osaamista ja osallistumista on hyödynnettävä optimaalisella tavalla, jotta potilaan lääkkeiden järkevä käyttö toteutuisi.

“Moniammatillinen työtapa parantaa lääkehoitojen tuloksia, kun lääkärit, hoitajat, farmasian alan ammattilaiset ja muut terveydenhuollon toimijat rakentavat potilaan hoitopolkua yhdessä. Esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnissa proviisori tai farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoitoa ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.”

Ministeri Risikon mukaan ikäihmisten lääkehoidosta vastaaville on tarjolla muitakin hyviä työtapoja ja käytännön työkaluja.

“Oiva työkalu turvallisemman lääkehoidontoteuttamiseksi on myös iäkkäiden lääkityksen tietokanta, joka löytyy Fimean verkkosivuilta. Siitä jokainen voi tarkistaa, mitkä lääkeaineet tai niiden yhdistelmät sopivat iäkkäille ihmisille.”

“Toimivia työtapoja kehitetään myös Fimean nyt käynnistämässä moniammatillisessa verkostossa, jonka tavoitteena on järkeistää ikäihmisten lääkkeiden käyttöä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä eri ammattiryhmien yhteinen verkosto selkiyttää moniammatillista toimintaa ja tukee työtä myös käytännössä”, ministeri Risikko kiittää.

Linkkejä:

Ikäihmisten lääkehoitoa järkeistetään terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.