EU-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat epäviralliseen Ecofin-neuvoston kokoukseen Dubliniin perjantaina ja lauantaina 12. ja 13.4.2013. Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Euroryhmän aiheita perjantaina ovat Kyproksen sopeutusohjelman yksityiskohtien viimeistely, Kreikan, Portugalin ja Irlannin tilanteet sekä EVM:n pankkien suora pääomitusväline. Portugali ja Irlanti ovat esittäneet EU-maille pyynnön heille myönnettyjen tukilainojen laina-aikojen pidentämisestä sen varmistamiseksi, että maat voivat palata pysyvästi velkakirjamarkkinoille.

Epävirallisessa Ecofin-neuvostossa ovat aluksi esillä EU:n talousnäkymät ja vakaus.  Tämän jälkeen on tarkoitus käydä alustusten pohjalta keskustelua pankkiunionin tulevasta muodosta. Pankkiunioni käsittää ainakin yhteisen pankkivalvontamekanismin sekä yhteisen kriisinhallintajärjestelmän. Pankkivalvontamekanismista neuvosto saavutti yhteisen yleisnäkemyksen joulukuussa.

Suomi suhtautuu myönteisesti pankkiunionin kehittämiseen. Suomi korostaa, että pankkikriisien ratkaisun tulee pankkiunionissa perustua veronmaksajien myöntämän pääomatuen (bail out) sijaan sijoittajavastuun (bail in) ja toimialan vastuun toteuttamiseen. Tämä tavoite on myöskeskeinen pankkien ja valtioiden negatiivisen kohtalonyhteyden katkaisemiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että pankkiunioniin liittyvien eri ehdotusten vaikutuksia arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.

Ecofin-neuvoston puheenjohtaja antaa tilannekatsaukset rahoituspalveluita koskevista uudistuksista. Irlannin puheenjohtajakautta ovat leimanneet neuvottelut kolmesta isosta pankkisektorin uudistuksesta: vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelystä (CRD IV), luottolaitosten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä, sekä yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevasta asetuksesta.

Epävirallisessa neuvostossa keskustellaan myös keinoista, joilla talouden pitkäaikaista rahoitusta voidaan edistää ja kanavoida tehokkaammin investointeihin. Komissio julkisti hiljattain vihreän kirjan asiasta.

Esillä on myös IMF:n ja Maailmanpankin kevätkokouksiin valmistautuminen; nämä kokoukset pidetään ensi viikon lopussa (19.-20.4.) Washingtonissa ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen edustaa niissä Suomea. Dublinissa on määrä hyväksyä EU:n myös yhteinen näkemys G20-ryhmän valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien tulevaan kokoukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.