Alkuvuonna tieliikenteessä kuoli huomattavasti edellisvuosia vähemmän henkilöitä. Suurin myönteinen muutos tapahtui moottoriajoneuvojen välisissä nokkakolareissa, jotka lähes puolittuivat viime vuoden varsin korkeista luvuista. Määrä palautui nyt viiden vuoden keskiarvon, 20 onnettomuuden tasolle.

Poikkeuksellisen vähän onnettomuuksia tapahtui tämän vuoden helmikuussa. Tiedot käyvät ilmi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnilta kootusta ennakkoraportista.

Kuolemaan johtaneiden suistumisten määrä pysyi ennallaan, 11 onnettomuudessa. Risteyskolareissa menehtyi tammi-maaliskuussa vain yksi henkilö.

Alkuvuoden 34 moottoriajoneuvojen kuolinonnettomuudesta 82 % aiheutti henkilöauton kuljettaja. Raskaat ajoneuvot aiheuttivat 2 onnettomuutta ja olivat kuolinonnettomuuden vastapuolena 12 tapauksessa. Määrä on viiden vuoden alin näinä kuukausina.

Kaikissa yli 25-vuotiaiden aiheuttajakuljettajien ikäryhmissä onnettomuudet vähenivät, mutta sitä nuoremmissa ikäluokissa oli parin onnettomuuden kasvu.

Sairauskohtausten osuus oli selvä erityisesti iäkkäimpien aiheuttajakuljettajien keskuudessa.

– Räikeimmissä tapauksissa puutteellinen ajokyky olisi ollut helposti todettavissa lääkärin tarkastuksessa tai tien päällä tehtävässä valvonnassa, sanoo onnettomuustutkinnan johtaja Pekka Sulander Liikennevakuutuskeskuksesta.

Vähäisen onnettomuusmäärän vuoksi alkuvuoden alueellisissa luvuissa ei ole merkittäviä muutoksia, paitsi Uudellamaalla, missä tammi-maaliskuussa tapahtui vain 3 kuolinonnettomuutta. Viime vuonna niitä oli 11. Helsinki tilastoidaan erikseen.

Kevyen liikenteen onnettomuuksia tutkijalautakunnat tutkivat 6, joissa menehtyi 4 jalankulkijaa ja 2 pyöräilijää. Viime vuonna niitä oli yksi enemmän.

– Kuolinonnettomuuksien määrän väheneminen osoittaa, että liikenneturvallisuustyössä edetään oikeaan suuntaan. Se on monien toimien yhteispeliä. Toivottavasti näin voidaan jatkaa ja erityisesti liikennevalistuksen ja valvonnan toimintaresurssit säilyvät riittävinä myös tulevaisuudessa, sanoo onnettomuustutkinnan johtaja Pekka Sulander.

VALT-ennakkoraportti 1/2013 kokonaisuudessaan www.lvk.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.